Ehdokkaalta: Äitiysfysioterapia osaksi neuvolapalveluita

Sara Etola

Neuvolapalvelut on yksi maailman upeimmista keksinnöistä. Ne takaavat, että vauvan kehitystä ja kasvua seurataan pienestä solumöykystä lähtien aina energiseksi koululaiseksi. Lapsesta huolehtimisen lisäksi neuvolassa seurataan tarkasti odottavan vanhemman vointia, mutta hoito päättyy hyvin nopeasti synnytyksen jälkeen, ja moni synnyttänyt kokeekin, että kaipaisi enemmän tukea synnytyksestä palautumiseen niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Ranskassa kaikille synnyttäneille tarjotaan useita äitiysfysioterapiakäyntejä, joissa käydään läpi ja seurataan muun muassa lantionpohjan lihasten palautumista harjoittelulla ja ylipäätään synnyttäjän fyysistä palautumista. Jo yhdellä tai kahdella kerralla voidaan tukea ja parhaassa tapauksessa motivoida ja opastaa synnyttäjää harjoitteluun ja takaisin liikunnan pariin sopivassa aikataulussa.

Äitiysfysioterapian tulisi olla osa neuvolapalveluita koko Suomessa, mutta Lahti voisi näyttää esimerkkiä ja ottaa sen käyttöönsä heti vaikka kokeiluluontoisena tarjoamalla kaikille synnyttäneille 1-2 yksilöohjausta äitiysfysioterapeutin kanssa. Vaikka fysioterapia helposti nähdään kustannuseränä, olisi se syytä nähdä investointina ja toisaalta myös kilpailuetuna, kun alueelle halutaan houkutella lapsiperheitä ja halutaan profiloitua lapsiystävällisenä kaupunkina.

Synnytyksestä palautuminen fyysisesti edesauttaa myös henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Harjoitteisiin ohjaamisen lisäksi äitiysfysioterapeutti voi ohjata ja tukea äidille sopivan liikuntaharrastuksen löytymistä. Liikunnalla on tunnetusti suuri merkitys hyvinvointiin, ja se voi ennaltaehkäistä monia sairauksia myöhemmin.

Kirjoittaja on lahtelainen kuntavaaliehdokas (sd.)

Kommentoi