Ehdokkaalta: Muutetaan Lahden Saimaankatu puistomaiseksi kaduksi, ei kehäkaduksi

Jami Lyyra

Keskustan liikkumis- ja liikennesuunnitelmassa eli tuttavallisemmin Liisussa, Saimaankatu on määritelty yhdeksi kaupunkimme keskustan kehäkaduista. Tämä linjaus on monellakin tavalla haasteellinen, koska sen varrella on 140 lapsen päiväkoti, Paavolan kampus, jossa tulee olemaan 2 500 lasta ja nuorta sekä Lotilan koulu, jossa on 420 ala-asteikäistä lasta. Suurin osa näistä lapsista ja nuorista ylittäisi tämän vilkkaan kadun, jolle suunnattaisiin nykyistä enemmän liikennettä muun muassa Vesijärvenkadulta.

Saimaankadun määritteleminen kehäkaduksi toisi myös suuria investointikustannuksia, jotta se saataisiin liitettyä valtatie 12:sta, koska vaatii isoja liikennemuutoksia ja tunnelin rakentamisen Vuoksenkadun kohdalle. Tunnelista ei saada tehtyä 2+2-kaistaista Saimaankadun alkupään ja Vuoksenkadun kapeuden johdosta, mikä ruuhkauttaisi entisestään Saimaankatua.

Lisäksi vastaavat pullonkaulat syntyisivät Loviisankadun ja Vesijärvenkadun risteykseen, kun liikenne palautuisi takaisin Vesijärven- ja Uudenmaankaduille.

Minusta Liisussa tulisi muuttaa kehätielinjauksia siten, että Saimaankatu–Vuoksenkatu-kehälinja korvataan Vesijärvenkadulla. Vesijärvenkatu on merkittävä valtakatu Lahden keskustalle ja liikenteelle eteläisestä pohjoiseen osaan Lahtea. Vesijärvenkatu on jo valmiiksi 2+2-kaistainen käytännöllisesti katsoen Lahdenkadun risteyksestä aina Helsingin keskustaan saakka. Miksi lähtisimme estämään tämän liikenteen sujuvan virtauksen keskustassa kannattavan liiketoiminnan ja elävöittämisen kustannuksella?

Kuten alussa totesin, Saimaankadun alueella liikkuu tulevaisuudessa suuria lapsimääriä, ja siksi minusta tämä katuosuus tulisikin muuttaa puistomaiseksi kaduksi, jossa liikenne kulkee 1+1-kaistaisena. Näiden väliin jäävällä alueella olisi puistomainen kävelykatu.

Kannatan noin kymmenen enintään 20-kerroksisen asuinrakennuksen rakentamista, koska se vapauttaa maa-alaa puistoille.

Saimaankadun nykyisistä jalkakäytävistä kavennettaisiin puolet ja tämä puolikas muutettaisiin autokaistan sivussa kulkevaksi pyörätieksi. Pyörätie mahdollistaisi hälytysajoneuvojen väistämisenkin. Kadulla tulisi olla myös 30–40 kilomerin tuntinopeusrajoitus.

Saimaankadun ympärille voisimme rakentaa uuden puistomaisen kaupunginosan eli palauttaa vanhan Puu-Paavolan puistomaisuuden. Kannatan alueelle suunniteltujen noin kymmenen enintään 20-kerroksisen asuinrakennuksen rakentamista, koska se vapauttaa maa-alaa puistoille ja muulle alueen virkistyskäytölle. Alueesta tulisi rauhallisempi ilman kehäkatua, joka menisi nykyisellään säilytettävällä Vesijärvenkadulla.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kd.) Lahdesta.

Kommentoi