Ehdokkaalta | Korkeakoulutus on Lahden seudun menestyksen siivittäjä

Koulutus on merkittävä osa Lahden alueen kilpailukyvyn kehittämisessä. Lahdessa korkeakoulujen koulutustarjontaa suunniteltaessa alueella merkittäväksi megatrendiksi on tunnistettu jo muun muassa väestön ikääntyminen.

Alueella vahvoja toimialoja ovat metalli-, huonekalu-, rakennus- sekä muoviteollisuus. Alueen vahvoja osaamisaloja ovat muotoilu ja hyvinvointi.

Lahden yliopistokeskuksen (LUT ja LAB-ammattikorkeakoulu) koulutustarjonta tukee näitä alueellisia vahvuuksia ja kehittää uusia osaajia alueella jo vahvoille aloille. Koulujen ja yritysten yhteistyö mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja opiskelijoiden työllistymisen alueelle.

LUTin Lahden kampus tekee kansainvälisestikin arvostettua tutkimus- ja kehittämistyötä. Esimerkiksi innovaatiotoiminta, suorituskyvyn mittaus ja kiertotalous ovat vahvoja tutkimusalueita, joita kampuksella tutkitaan.

Usein tutkimusten taustalla on alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa tehty yhteistyö ja LUTilla onkin ollut merkittävä rooli paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kehittämisessä.

Kehittämällä korkeakoulutusta Lahdessa kehitämme samalla alueen yrityksiä ja luomme edellytyksiä uusien yritysten synnylle. Tämä taas synnyttää tarvetta uudelle osaamiselle ja näin koulutuksesta ja yritystoiminnan kasvusta syntyy itseään ruokkiva kierre.

LAB-ammattikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto toimivat alueen merkittävänä vetovoima- ja pitovoimatekijänä. Sitä tulee edelleen kehittää yhteistyössä koko Lahden alueen eri toimijoiden kanssa.

Suomi ei voi lähteä kansainvälisessä kaupassa mukaan hintakilpailuun, vaan kilpailutekijät täytyy löytää muualta, kuten osaamisesta. Esimerkiksi pitkälle jalostettujen vientituotteiden arvo syntyy merkittäviltä osin suunnittelu- ja markkinointivaiheessa, joista erityisesti suunnittelussa Suomessa ja Lahdessa on osaamista.

Mikäli Suomesta vietäisiin ulkomaille nykyistä enemmän aineetonta osaamista, olisi meillä paremmat mahdollisuudet menestyä kuin kilpailemalla tuotannolla halpatyömaiden kanssa.

Edellytys siihen, että meiltä voidaan myydä aineetonta osaamista ulkomaillekin saakka, on korkeakoulutukseen satsaaminen sekä innovaatioiden ennakkoluuloton kehittäminen ja puitteiden luominen.

Kuntavaaliehdokas Lahti (kesk).

Sairaanhoitaja, ensihoitaja, YAMK- opiskelija LAB:sta

LUT-yliopiston tohtoripromootio järjestetään ensimmäistä kertaa Lahdessa

LAB-ammattikorkeakouluun 16 650 hakemusta kevään toisessa yhteishaussa – "Hakijamäärät ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna huomattavasti"