Ehdokkaalta: Evon kansallispuisto on Asikkalan etu – puistot tuovat lähialueille 10 euroa retkeilypalveluihin sijoitettua euroa kohden

Terhi Vesterinen, Lea Piltonen

Asikkalan kunta otti hiljakkoin kielteisen kannan suunnitelmaan Evon retkeilyalueen muuttamisesta tiedekansallispuistoksi. Perusteluissa mainitaan sienestyksen ja marjastuksen loppumisesta ja pelätään alueen laajenevan yksityisiin metsiin.

Sienestys ja marjastus on kansallispuistoissakin sallittua. Koska alue on laaja – 8 500 hehtaaria retkeilyyn – erityistä laajentamistarvetta ei ole nähtävissä. Tosin jo nyt yksityiset maanomistajat ovat suojelleet lähitienoilla olevia metsiään.

Kielteisen kannan perusteet ovat siis metsästys ja metsätalous. Kansallispuistossa pieneläinten metsästys ei ole sallittua. Hirvenmetsästys on alueella jo nyt rajattua. Metsätalouden puunhakkuu ei voisi jatkua muualla kuin Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsässä.

Evon kävijöiden määrä on kasvanut jatkuvasti. Jo ennen koronaepidemiaa vuonna 2019 kävijöitä oli 85 000. Kävijämäärä tulee edelleen kasvamaan aiheuttaen maaston kulumista. Kansallispuiston opastetuilla reiteillä tämä voidaan estää, ja alue säilyy houkuttelevana jatkossakin.

Metsähallituksen julkaiseman tutkimuksen mukaan kansallispuistot tuovat tuloja lähialueille noin kymmenen euroa jokaista retkeilypalveluihin sijoitettua euroa kohden. Yrittäjille avautuu myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Luontomatkailulle ennustetaan merkittävää kasvua; siihen buumiin kannattaisi Asikkalankin lähteä mukaan.

Tiedekansallispuisto on kansainvälisestikin uusi ajatus. Helsingin yliopisto on asettanut työryhmän laatimaan lakiehdotusta. Tehtävänannon mukaan siinä tulee ottaa huomioon muun muassa partiolaisten, alueen ulkopuolisen hirvenmetsästyksen ja lähialueiden toimijoiden tarpeet.

Asikkalan tulisi suhtautua myönteisesti ja olla mukana suunnittelussa, jotta kuntalaisten ja yrittäjien tarpeet otettaisiin ajoissa huomioon.

Evo ei ole Asikkalan kunnan alueella, eikä kunnan kielteinen kanta estä kansallispuiston syntyä. Asikkalan tulisikin suhtautua asiaan myönteisesti ja pyrkiä olemaan mukana suunnittelussa, jotta kuntalaisten ja yrittäjien tarpeet otettaisiin riittävän ajoissa huomioon.

Kirjoittajista Vesterinen on FM, kuntavaaliehdokas (vihr.) ja Piltonen FM, retkeilijä Asikkalasta.

Kommentoi