Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Lukijalta | Kaivos ei saa pilata Asikkalan ympäristöä – Vaikka kyse on vasta valmistelusta, ympäristöuhkaa täytyy ryhtyä torjumaan

Brittiläisessä omistuksessa oleva, viime vuoden lopulla perustettu, malmeihin ja teollisuusmineraaleihin sekä kaivosteollisuuteen keskittyvä yhtiö Pallagen suunnittelee malminetsintää Asikkalassa. Se on tehnyt varauksen pääosin Kalkkisten, Särkijärven, Mustjärven, Keltaniemen, Kopsuon, Salon ja Urajärven alueilla. Näiden lisäksi varausalue ulottuu myös osittain Sysmän ja Heinolan puolelle.

Yhtiö kertoo saamassaan varauspäätöksessä olettavansa aiempien tutkimusten perusteella alueelta löytyvän kuparia, nikkeliä, kobolttia, kultaa, palladiumia, platinaa ja rodiumia. Alkuvaiheessa yhtiöllä on lupa tehdä alueella perusselvityksiä, jotka sisältävät laadun seurantaa, kasvi- ja eläinlajien dokumentointia ja esiintymäkartoituksia.

Vaikka kyse on vasta malminetsintälupahakemuksen valmistelusta eli enintään pari vuotta kestävistä alkutoimista, joiden jälkeen yhtiö joutuu hakemaan varsinaista malminetsintälupaa ja arvokkaiden kaivannaisten mahdollisesti löydyttyä kaivoslupaa, vakavaa ympäristöuhkaa täytyy mielestämme ryhtyä kaikin tavoin torjumaan.

Toteutuessaan suunnitellun kaivoksen ympäristövaikutukset kunnan alueella olisivat suurella todennäköisyydellä erittäin pahat ja heijastuisivat luonnossa vuosikymmenien päähän. Raskasmetallit kertyisivät kasveihin ja eläimiin. Päijänteen vesistön eteläosa kärsisi aivan varmasti tavalla tai toisella. Ikävän osansa saisi kaunis maisemamme ja matkailukin.

Tietysti kaivostoiminta toisi positiivisia talousvaikutuksia kunnan muihin elinkeinoihin, mutta vaakakupissa niiden vaikutus olisi heiveröinen verrattuna kaivostoiminnasta aiheutuneisiin ympäristöhaittoihin.

Asikkalan kunta on ilmoittanut seuraavansa tilannetta kaivosvarauksen osalta tarkkaan. Kalkkisten kyläyhdistys on ensimmäisenä reagoinut tiukasti asiaan.

Positiivinen talousvaikutus olisi heiveröinen verrattuna kaivostoiminnasta aiheutuneisiin ympäristöhaittoihin.

Asikkalan Kotiseutuyhdistys, jonka tehtävänä on sääntöjensä mukaan toimia paikalliskulttuurin vaalimisen lisäksi myös ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon ja matkailun puolesta, kehottaa kaikkia asikkalalaisia ja alueen kesäasukkaita sekä kunnan alueella toimivia kyläyhdistyksiä ja muita asiasta kiinnostuneita yhteisöjä seuraamaan tarkoin hankkeen edistymistä ja vastustamaan kaikin laillisin keinoin mahdollisesti etenevää Pallagenin kaivoshanketta.

Varsinaiset valitusmahdollisuudet avautuvat siinä vaiheessa, kun yhtiö hakee malminetsintälupaa ja kaivoslupaa. Näitä koskeviin päätöksiin saa hakea muutosta seuraavat tahot: asianosainen; rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät; elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua valvova viranomainen.

Seurataan hankkeen etenemistä valppaasti tavoitteena, ettei Asikkalan ympäristöä pilata.

Kirjoittajista Murto on Asikkalan Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ja Koskinen sihteeri.