Ehdokkaalta | Kohti parempaa huomista perheitä tukemalla

Hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtajana olen seurannut Päijät-Hämeen alaikäisten ja aikuisten tukemista mielenterveyden häiriöissä ja päihteistä eroon pääsemisessä.

Puoli vuotta sitten yhtymä uudisti alaikäisten mielenterveyspalvelut. Palveluihin tulisi päästä jatkossa nykyistä nopeammin, ja resurssien tulisi mahdollistaa riittävän intensiivinen työskentely.

Perhettä tukee useampi asiantuntija, joista vähintään yksi kulkee rinnalla koko sen ajan, kun perhe tukea tarvitsee.

Moni lahtelaisista perheistä tarvitsee usean ammattilaisen tarjoamaa tukea, jota nyt saa perhekeskuksesta aivan Lahden ydinkeskustasta, Aleksanterinkatu 11:sta.

Tänä vuonna Päijät-Sote panostaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Lyhytterapiahoitomuotoja on nyt saatavilla aiempaa enemmän. Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa nuoria vaikeuksien selvittämisessä ja ohjaa tarvittaessa lisäpalveluihin.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden alle 25-vuotiaiden osuus on Lahdessa huolestuttavan korkea valtakunnallisesti vertailtuna. Lahdessa erityisen tärkeää on valaa nuoriin toivoa – vakuuttaa heidät siitä, että kouluttautuminen kannattaa.

Lastensuojelun työntekijäresurssi suhteessa asiakasmääriin on niukka.

Päijät-Sote antaa apua myös erityislasten ja heidän perheidensä arkeen esimerkiksi erilaisissa kriisitilanteissa. Ohjauksen, neuvonnan ja psykososiaalisen tuen lisäksi apu voi olla esimerkiksi auttamista kodin- tai lastenhoidossa.

Hyvinvointiyhtymä etsii eri tahojen kanssa yhteistyössä jatkuvasti uusia tapoja auttaa ennaltaehkäisevästi perheitä, lapsia ja nuoria. Mukana ovat asiantuntijat niin maahanmuutto-, ravitsemus- kuin työllisyyspalveluista.

Kolmannen sektorin ja viranomaistahojen yhteistyöllä yhtymä edistää sitä, että tuen ja hoidon tarpeessa olevia osataan yhä useammin saattaa palvelujen piiriin. Esimerkiksi poliisin kanssa yhteistyössä päihdepalveluihin hakeutumisesta on tehty sujuvampaa.

Yhtymä on myös korostanut sitä, että lastensuojeluilmoituksia tulisi tehdä matalalla kynnyksellä, jotta tukea kyettäisiin järjestämään tarpeeksi ajoissa.

Yhteistyötä tehdään myös alueen kuntien kanssa. Työllisyyden ja työpaikkojen lisääminen ovat olennaisia asioita hyvinvoinnin edistämisessä alueellamme.

Virkoja lastensuojeluun tarvitaan lisää, sillä työntekijäresurssi suhteessa asiakasmääriin on niukka. Jos maan hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet toteutuvat, tarvitaan virkoja lisää merkittävästi jo vuonna 2022.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja, valtuutettu, kunnallisvaaliehdokas (sd.), Lahti.