Ehdokkaalta: Kuinka hoitajamitoitus toteutetaan todellisuudessa, kun nytkään lisäpalkloja ei ole budjetissa?

Sinikka Ruuska

Meille on tullut laki hoitajamitoituksesta, myös tänne Päijät-Hämeeseen. Laki koskee kaikkia tehostetun palveluasumisen yksiköitä, julkisia ja yksityisiä.

Ylen uutisten mukaan osassa palvelutaloja on vielä mitoitus pidetty 0,5 hoitajaa. Tämä tieto on marraskuulta 2020. Mitoituksen pitää olla 0,55 hoitajaa tämän vuoden alusta alkaen, vuoden 2022 alusta 0,6 ja huhtikuun 2022 alusta 0,7.

Nyt palvelutaloihin on alettu palkkaamaan hoitajien lisäksi tukipalvelutöitä tekeviä hoiva-avustajia. Tukipalvelut sisältävät mm. pyykinpesua, ruokahuoltoa ym. tukipalvelutöitä.

Aiemmin nämä kaikki tehtävät kuuluivat hoitajille hoitotyön ohella. Enää näitä tukipalvelutöitä ei lasketa hoitajamitoitukseen. Nyt on siis myös lisättävä edelleen näitä hoiva-avustajia, jotta hoitajat saavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

Jokainen hoivakodissa työskentelevä tietää, mitä nämä mitoitusluvut pitävät sisällään.

Hoidettavilla on korkea hoitoisuuden tarve. Tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet vaativat suuren avuntarpeen päivittäisissä toimissa ympäri vuorokauden sekä huomattavasti alentuneen toimintakyvyn sairauden tms. vuoksi.

Eikö tullut mieleen, että hoitajien mitoitus olisi oltava kunnossa?

Hoitajat tekevät työnsä niin hyvin kun pystyvät, mutta esim. 0,55 mitoituskin takaa lähes pelkän perushoidon.

Viriketoiminnasta ja ulkoilustakin voi alkaa puhua kun mitoitukset nousee tästä. On eri asia suunnitella teoriassa kuin käytännössä toteuttaa.

Tilastot kertovat kyllä totuuden, eli että meillä Suomessa hoivakotien henkilöstömitoitukset on liian pienet.

Onneksi olemme saaneet lain, joka velvoittaa nostamaan hoitajamäärät lain vaatimalle tasolle. Tämä saattaa olla pelastus, jotta saadaan nuoret/alanvaihtajat kiinnostumaan hoito-alasta.

Hoitajan ammatti voi olla osaksi kutsumustakin, mutta työhyvinvointi, työolot ja palkkaus vaikuttavat suuresti uusien hoitajien alalle hakeutumiseen.

On myös huomioitava työn mielekkyys ja sen sovittaminen muuhun elämään, jota nykynuoret pitävät erittäin tärkeänä. Nuoret eivät ole valmiita uhraamaan terveyttään ja hyvinvointiaan työuransa eteen, kuten aiemmat sukupolvet. Tulevaisuus tuo haastetta tämän suhteen.

Ylen uutisissa oli selvitetty hoivakotien ja kotihoidon sijaistilannetta. On myös huoli siitä, että sijaisia ei saa riittävästi.

Sarastia Rekry oy on rekrytointiyhtiö, josta sijaisia tulee yksiköihin. Ymmärrämme, että sieltä tuleva hoitaja tekee usein vain perustyön ja vakinaisille työntekijöille jää kaikki muu työ, joka kuuluu hoitajalle yksikössä.

Sijaisen työpanos on tehottomampi, mikä kuormittaa vakinaisia hoitajia. Varahenkilöitä onkin jo palkattu, mutta tätä pitää edelleen kehittää. Mieluiten ns. varahenkilö voisi olla yksi ylimääräinen hoitaja jokaisessa yksikössä. Hän olisi paikkaamassa vajetta sairasloman sattuessa (sairaslomia on usein). Näin hoidon taso olisi turvattu.

Huolestuttavaa on myös Lahden kotihoito, josta puuttuu iso määrä hoitajia. Miten kotihoito pystyy toimimaan, kun sieltä puuttuu henkilöstöä? Tehdäänkö sielläkin vajaalla miehityksellä töitä? Minkä tasoista palvelua pystyy kotihoito tarjoamaan asiakkaille, kun tehdään työtä vajaalla työntekijämäärällä?

Kotihoitoonkin olisi saatava lakiin kirjoitettu hoitajamitoitus. Muuten mikään ei muutu. Onhan se nähty.

Lahden kaupunki ja muut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajakunnat eivät ole varautuneet hoitajamitoituksen tuomaan lisälaskuun. Miten tämä on mahdollista? Kun laki näin vaatii, on lain edellyttämään mitoitukseen oltava budjetti.

Jotta nämä lisähoitajat pystytään palkkaamaan, on varattava vuositasolla miljoonia euroja hoitajien palkkauskuluihin. Miksi tätä ei ole viime syksynä huomioitu päätöksenteossa ja budjetoinnissa? Onko tämä tietoisesti unohdettu?

Kunnat saavat hyvinvointiyhtymältä takaisin rahaa vuoden 2020 hyvästä tuloksesta. Eikö silloin tullut mieleen, että hoitajien mitoitus olisi oltava kunnossa?

Palveluneuvotteluissa jäi neuvottelematta olennainen kustannusten lisäys. Niinpä Lahtikin ottaa taskustaan ne saadut palautukset ja luovuttaa ne takaisin Hykylle, jotta saadaan hoivakotien ja myös kotihoidon resurssit kuntoon. Nyt on näihin mitoituksiin järjestettävä rahat.

Kirjoittaja on lähihoitaja, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (sd.).

Kommentoi