Ehdokkaalta: Myös heikoimmassa asemassa olevilla oikeus hyvään hoivaan – tarve lisätä resursseja on tiedetty jo pitkään, ja nyt on väistämättömien ja välttämättömien tekojen aika

Kari Lempinen, Sari Niinistö

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti maanantaina 15.3.2021 kotiin vietävien palvelujen ja tehostetun palveluasumisen henkilöstöresursoinnista. Tavoitteena on lisätä henkilöstöresurssia kotiin vietävien palvelujen tulosalueelle 25 henkilötyövuoden verran ja asumispalvelujen tulosalueelle, tehostettuun palveluasumiseen 22 henkilötyövuoden verran.

Päijät-Häme ikääntyy voimakkaasti: yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kasvoi vuosina 2019–2020 kuusi prosenttia ja kasvu jatkuu lähes vastaavana 2021–2022 ollen 5,9 prosenttia. Vaikka palvelujen tarve ei lähtökohtaisesti kasva samassa suhteessa, ennakoidaan asiakkaiden hoidon tarpeen kasvavan. Myös ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrä on kasvussa.

Koronaepidemia on lisännyt ikäihmisten yksinäisyyttä. Ikäihmisemme ovat jo yli vuoden joutuneet elämään aikaisempaa eristäytyneempää ja usein myös suppeampaa elämää niin fyysisesti kuin sosiaalisestikin. Päijäthämäläiset ikäihmiset ovat monesti yksineläviä, leskeytyneitä ja sitä kautta haavoittuvassa asemassa olevia.

Raskaiden palvelujen piirissä olevat ikäihmiset ovat yleensä kaikista hauraimpia vanhuksia ja heillä on usein myös muistisairaus. Palveluihin pääsyn kriteerit ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä kuitenkin valtakunnallisesti vertailtuna tiukat. Kaikki palvelujen piirissä olevat asiakkaat ovat jatkuvan hoivan ja huolenpidon tarpeessa.

Rakenteita muuttamalla ei voida enää rahoittaa lisääntyvää palvelutarvetta tai säästää.

Vanhuspalvelulain muutos vahvistaa henkilöstömitoitusta. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on säädetty vanhuspalvelulaissa, joka astui voimaan 1.10.2020. Henkilöstömitoitus nousee asteittain.

Lain voimaan tullessa henkilöstömitoituksen oli oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta lähtien henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta lähtien vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin laki tulee täysimääräisesti voimaan, ja henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.

Päijät-Hämeen kunnat ovat taloudellisesti tiukoilla, mutta lainsäädännön ja väestön ikääntymisen tuomiin resurssitarpeisiin on välttämätöntä vastata. Palvelurakenne alkaa olla alueella jo kunnossa, joten rakenteita muuttamalla ei voida enää rahoittaa lisääntyvää palvelutarvetta tai säästää. Resurssilisäystarpeet ovat olleet tiedossa jo pitkään, ja nyt on väistämättömien ja välttämättömien tekojen aika.

Henkilöstö on tärkeä voimavara. Koronatilanne on kuormittanut merkittävästi hoitohenkilöstöä. Varsinkin ikääntyneiden palveluissa on henkilöstö työskennellyt jo vuoden ajan käyttäen jatkuvasti suu-nenäsuojaimia. Henkilöstön jaksaminen on ollut kovilla ja sairauspoissaolot ovatkin kasvaneet viime vuonna merkittävästi.

Henkilöstön sairauspoissaoloja vähennetään työolosuhteisiin ja erityisesti työkuormitukseen vaikuttamalla.

Vuonna 2021 hyvinvointiyhtymän toiminnan keskeinen tavoite on henkilöstön hyvinvoinnin kohentaminen. Myös hyvinvointiyhtymän muutosohjelman keskeinen kehittämisalue on erinomainen henkilöstökokemus. Henkilöstön sairauspoissaoloja vähennetään työolosuhteisiin ja erityisesti työkuormitukseen vaikuttamalla.

Työolosuhteita kehitetään myös muun muassa toimitiloja uudistamalla sekä ottamalla käyttöön digitaalisia työkaluja. Työhyvinvointia vahvistetaan lisäksi osallistamalla työntekijöitä työn ja palvelujen kehittämiseen sekä kannustamalla jokaista ottamaan vastuuta oman työyhteisönsä toimivuudesta.

Kirjoittajista Lempinen on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja (sd.) ja Niinistö varapuheenjohtaja (kok.).

Kommentoi

Uutiskirje

Tilaa ESS.fi-uutiskirje, saat Päijät-Hämeen ajankohtaiset ja kiinnostavimmat uutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut