Ehdokkaalta | Lahteen saatava lähipäiväkotiperiaate

Elinvoimainen kaupunki syntyy sitä, että arki sujuu ja arjen tarpeet ovat saavutettavissa. Sujuva arki tukee perheiden hyvinvointia ja työllistymistä. Siksi toimivassa kaupungissa päiväkodit löytyvät läheltä, kouluun uskaltaa kävellä ja liikenneratkaisut tukevat arkea ja luovat turvaa.

Lahdessa jokaisella lapsella tulee olla tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. Eriarvoistumista vähentää harrastusmahdollisuuksien, laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun yhdenvertainen saavutettavuus.

Lasten koulupolku varhaiskasvatuksesta alkaen on kokonaisuus. Vahva lähikoulupolku tukee eheää ja turvallista kasvua sekä osallisuutta ja kuuluvuutta lähiyhteisöön.

Lahdessa ehdokasryntäys kuntavaaleihin, ehdolla on jo yli 500 henkilöä – katso nimilista

Päiväkodin läheisyys on tärkeä perheiden arjen sujuvuuden kannalta. Perheiden voimavaroja kuluu, jos perhe joutuu hermot kireinä aamuisin kiirehtimään kaupungin toiselle puolelle aamuruuhkassa tai usean bussin voimin päiväkotiin.

Toimiva kaupunki tukee perheiden sujuvaa arkea yhdenvertaisesti asuinalueesta ja tilipussin paksuudesta riippumatta.

Lain mukaan varhaiskasvatusta on pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä, mutta laki ei velvoita kuntia siihen. Lahti pyrkii tarjoamaan varhaiskasvatuspaikan perheiden toiveiden mukaan, mutta kaikki vanhemmat eivät onnistu saamaan toivomaansa lähipäiväkotia.

Osa lapsista joutuu myös vaihtamaan päiväkotia esikoulun alkaessa, koska esikoulua käydään tulevan koulun oppilasottoalueella.

Lähipäiväkoti-periaatteeseen siirtyminen poistaisi lapsia kuormittavat päiväkotien vaihtotarpeet esikouluun siirryttäessä. Oppilaaksiottoalueeseen pohjautuva lähipäiväkotiperiaate takaisi lapselle tutun ja turvallisen lähikoulupolun ystävien kanssa omalla asuinalueella.

Vanhemmilla olisi mahdollisuus tietysti valita toinen varhaiskasvatuspaikka kaupungin ensisijaisesti tarjoaman lähipäiväkodin sijasta

Periaate takaisi lapselle tutun ja turvallisen lähikoulupolun ystävien kanssa omalla asuinalueella.

Lahteen rakennetuilla monitoimitaloilla on saatu lapset jo varhaiskasvatusvaiheesta alkaen aloittamaan eheän koulupolun omalla asuinalueellaan. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus tapahtuvat samoissa tiloissa tuttujen kasvattajien kanssa.

Useimmiten monitoimitalossa toimii myös kirjasto, nuorisotoimi ja harrastukset. Parhaimmillaan monitoimitalot ovat alueensa hyvinvointikeskuksia ja osallistavia yhteisöpaikkoja.

Eheä lähikoulupolku varhaiskasvatuksesta alkaen tulisi olla tavoitteena yhdenvertaisesti jokaiselle lahtelaiselle lapselle asuinalueesta riippumatta. Lahteen tarvitaan lähipäiväkotiperiaate.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (sd.), Lahti.