Ehdokkaalta: Kotihoidontuki tukee tärkeintä työtä yhteiskunnassa

Katja Toepfer

Mielestäni pieniä lapsia kotona kasvattavat vanhemmat tekevät arvokkainta työtä, mitä tässä maassa voidaan tehdä. Kotihoidon valinneiden äitien ja isien selkänahasta ei työllisyyden nousua tule repiä. He ansaitsevat täyden tuen ja viestin siitä, että heidän panostaan uuden sukupolven kasvattamiseksi arvostetaan.

Kotihoidontuki sinänsä on pieni eikä taloudellisesti kannusta jäämään kotiin, mutta antaa signaalin kotihoidon arvostamisesta. Kotihoito on kaiken lisäksi kuntataloudelle edullista.

Yhteiskunnan tulee tarjota eri vaihtoehtoja lastenhoitoon, joista perheet voivat valita omaan tilanteeseen sopivimman. Moni valitsee kotihoidon siitäkin huolimatta, että sen tuki on hyvin pieni, noin puolet työttömyystuesta. Valintaan vaikuttavat tutkimusten mukaan arvot. Aika oman lapsen kanssa on tuloja tärkeämpää, ja kotihoidon koetaan olevan lapselle paras vaihtoehto.

Tuen poisto lisäisi epätasa-arvoa, vähentäisi valinnanvapautta ja vetäisi kotihoidon valinneiden perheiden talouden yhä tiukemmalle.

Jos kotihoidontuki poistetaan, se pakottaa etenkin pienituloisia palaamaan työelämään, vaikka moni haluaisikin jatkaa lapsensa kanssa kotona. Tuen poisto lisäisi epätasa-arvoa, vähentäisi perheiden valinnanvapautta ja vetäisi kotihoidon valinneiden perheiden talouden yhä tiukemmalle.

Turvallinen kiintymyssuhde luodaan ensimmäisinä elinvuosina hyvässä vuorovaikutuksessa ja hoivasuhteessa ensisijaisten hoivaajien kanssa. Kotihoito antaa tämän suhteen muodostumiselle omiin vanhempiin eniten aikaa. Vanhemmille taas omien lasten hoitaminen antaa elämään merkitystä ja iloa.

Tulisi tunnustaa äitien, isien ja perheiden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana. Olen kuullut sanottavan, että kuolinvuoteella ei harmitella enää tekemätöntä työtä, vaan sitä, ettei annettu enemmän aikaa lapsille heidän ollessaan pieniä. Elämässä tärkeimmät asiat mitataan sydämellä ei rahalla.

Kirjoittaja on lääkäri (äitiyslomalla), kolmen pienen lapsen äiti ja kuntavaaliehdokas (kd.) Lahdesta.

Kommentoi