Ehdokkaalta: Lahdesta Suomen lapsiystävällisin kaupunki

Markku Kamula

Lahdessa on hyvä asua, näin voin todeta 23 vuoden kokemuksella. Huolia kuitenkin on. Monet niistä ovat tuttuja koko Suomessa ja ne kohdistuvat perheisiin, esimerkkeinä alhainen syntyvyys ja perheiden pahoinvointi.

Tässä muutamia lukuja Tilastokeskuksesta: 2016–2019 Lahdessa syntyi elävänä 4 027 lasta, samana aikana lahtelaisia kuoli 4 923. Luontaista vähennystä tuli siis 896 henkeä. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä Lahti hävisi vuosien 2016–2019 välisenä aikana 896 asukasta.

Yleisin asuntokunta Lahdessa on yhden hengen koti. Vuonna 2016 yhden hengen asuntokuntia oli 48 prosenttia kaikista Lahden asuntokunnista, vuonna 2019 jo 51 prosenttia. Enintään kahden hengen talouksien osuus puolestaan on 2016 80 prosenttia ja 2019 81 prosenttia.

Talouksien kokoa Lahdessa selittää osaltaan väestön ikärakenne. Joka tapauksessa, yhteiskunnan näkökulmasta kehitys on kestämätön. Yhteiskunta, joka ei uusiudu syntyvyyden kautta, kokee ennen pitkää lopun.

Nuo luvut kertovat siitä, että ihmisten luottamus tulevaisuuteen ei ole samalla tavalla kunnossa kuin aiemmin. Ne kertovat siitä, että Lahden vetovoima ja pitovoima eivät ole sillä tasolla kuin joillakin muilla paikkakunnilla. Ne kertovat myös siitä, että ihmiset eivät uskalla elää vapaasti pelkoa ja maailmanlopun tunnelmia toistavassa ympäristössä.

Tämä asia pitää muuttaa. Esitän, että Lahti ilmaisee uuden valtuuston kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä tavoitteena, että Lahti on Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2030. Tuolloin tänä vuonna syntyvät lapset ovat peruskoulun kolmannella luokalla ja tänä vuonna koulunsa aloittavat aikuistumisen kynnyksellä.

Yhteiskunta, joka ei uusiudu syntyvyyden kautta, kokee ennen pitkää lopun.

Lahti on Suomen Unicefin mallin mukaisesti Lapsiystävällinen kunta alkaen vuodesta 2014. Lahti.fi-sivuilla todetaan muun muassa, että ”vuoteen 2030 mennessä Lahti tavoittelee mm. 150 000 asukkaan kaupunkia, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja muutosta yhteisölliseksi, lapsiystävälliseksi ja yrityksiä kuuntelevaksi kaupungiksi.”

Varmasti hyviä toimia lasten hyväksi on tehty, mutta haluaisin, että tehdään enemmän ja paljon näkyvämmin. Suomen lapsiystävällisin kaupunki -hankkeesta pitää viestiä selkeästi koko kaupungin asukkaille. Hankkeesta pitää viestiä niille, jotka tulevat tänne opiskelemaan ja jäävät tänne töihin ja perustavat perheitä.

Hankkeesta pitää viestiä niille, jotka haluavat pois Kehä III:n sisäpuolelta ja ovat hankkimassa kodin perheelleen sen ulkopuolelta. Viesti pitää osoittaa myös niille, jotka ovat tulossa muualta Suomesta etelään töiden perässä. Lahti on näkyvästi Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, tehdään tästä hankkeesta vähintään yhtä näkyvä.

Viestinnän sisällöksi pitää olla toimia, jotka tunnistetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla, niin julkisella sektorilla kuin liike-elämässäkin. Oikeiden toimien kartoittamiseen pitää kutsua kaupungin johto luottamushenkilöineen sekä lastensuojeluviranomaisten, varhaiskasvatus- ja kouluviranomaisten, seurakuntien, lastensuojelujärjestöjen, poliisin ja niin edelleen edustus. Ja tietenkin lasten ja nuorten äänen pitää kuulua!

Osana hanketta Lahdessa tulisi maksaa kotihoidontuen Lahti-lisää alle kaksivuotiaiden lasten kotihoidosta. Onhan lasten hoitaminen mitä tärkeintä työtä ja parhainta tulevaisuustyötä. Kaiken hyvän lisäksi kotihoito on selvästi edullisempaa kuin kunnallinen päivähoito. Talous ei saa olla tärkein seikka lasten hoiva-asiassa, mutta on selvää, että kunnat säästävät kotihoidolla.

Näytetäänpä mallia tässäkin muulle Suomelle ja tehdään Lahdesta suomen lapsiystävällisin kaupunki!

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kesk.) Lahdesta.

Kommentoi