Lukijalta: Erityislapsiperheiden hätään vastattava – lakia tulkitaan eri puolella Suomea hyvin eri tavoin

Merja Mäkisalo-Ropponen

Erityislapsiperheiden tilanteesta puhutaan liian vähän. Käsitteellä ei ole tarkkaa määritelmää, mutta usein sillä viitataan lapseen, jolla on erityisen tuen tarvetta. Perheiden tilanteet ovat vaihtelevia, eikä kaikilla ole lisääntyvää tuen tarvetta, mutta monet vanhemmat kokevat, etteivät he saa riittävästi oikea-aikaista tukea vaativassa elämäntilanteessaan.

Esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua ei ole erityislapsiperheille riittävästi saatavilla, vaikka sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelu on nimenomaan tarkoitettu tukemaan lapsiperheitä haastavissa perhe- ja elämäntilanteissa.

Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Sitä voidaan perheen tarpeen mukaan tarjota rinnakkain perhetyön tai muun sosiaalipalvelun kanssa. Lapsen ollessa erityispalveluiden, kuten lastensuojelun tai vammaispalvelun asiakkaana, perheellä on oikeus saada myös sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, kuten kotipalvelua.

Monet kunnat ovat rajanneet siivouksen ja lastenhoidon pois tai muuttaneet palvelut maksullisiksi.

Sen avulla vanhemmille annetaan mahdollisuus levätä vaativan elämäntilanteen keskellä, hoitaa parisuhdetta, saada hetkeksi omaa aikaa tai käydä asioilla tai vaikkapa järjestöjen vertaistoiminnassa. Kotipalvelu tukee myös vanhempien osallisuuden tunnetta, mielenterveyttä sekä vähentää tätä kautta myös lastensuojelun asiakkuuksia.

Nyt eri puolilta Suomea on tullut viestejä, joissa erityisperheiden vanhemmat kertovat, etteivät he saa riittävästi ja oikea-aikaisesti kotipalvelua, vaikka se heille lain mukaan kuuluu. Monet kunnat ovat myös rajanneet siivouksen ja lastenhoidon pois tai muuttaneet palvelut maksullisiksi.

Erityislapsiperheissä tarvitaan kuitenkin joustavia palveluja nopeasti muuttuvissa perhetilanteissa ja nimenomaan kodinhoidollista apua. Lainsäädännössä on hyvät periaatteet erityislapsiperheiden tukemiseen, mutta tätä lainsäädäntöä tulkitaan eri puolella Suomea hyvin eri tavoin. Ei ole kenenkään etu jättää erityislapsiperheitä oman onnensa nojaan.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.).

Kommentoi