Lahden ja Päijät-Hämeen johdon Lukijalta-kirjoitus: Ratahankkeiden tulee perustua tietoon – Nykyisten yhteyksien kehittäminen on selvästi paras vaihtoehto

Pekka Timonen, Olli Alho, Laura Leppänen

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja kehitysjohtaja Petteri Portaankorva perustelivat vahvoilla mielikuvilla Porvoon kautta Kouvolaan suunniteltua niin sanottua itärata-hanketta. Ymmärrämme edunvalvonnallisen näkökulman, mutta yhteisen rataverkon kehittämisen täytyy palvella koko yhteiskunnan etua.

Ratahankkeiden tulee perustua tietoon ja asiantuntemukseen. Väyläviraston keväällä 2020 julkistetun selvityksen mukaisesti nykyisten raideyhteyksien kehittäminen on selvästi paras vaihtoehto itäisen suunnan yhteyksien kehittämiseksi. Sen hyötysuhde eli kustannusten ja hyötyjen suhde on ylivoimainen.

Lukijalta Kouvolan johto: Itärata ei estäisi Lahden nopeita yhteyksiä – Itäisen rataverkon lisäkapasiteetti tukisi poikittaisen matkustajaliikenteen lisäämistä Lahden kautta

Kouvolan edustajat rajaavat tietoisesti vertailun ainoastaan uusien ratalinjausten väliseksi. Tämä on harhaanjohtava näkökulma, koska silloin pudotetaan tarkoituksella pois yhteiskuntatalouden kannalta parhaaksi todettu ratkaisu. Heikommaksi todettujen vaihtoehtojen välinen vertailu on erikoinen lähestymistapa asiaan.

Nykyisten ratojen parantaminen nopeuttaisi merkittävästi sekä Savonradan että Karjalanradan yhteyksiä. Savonradalla 62 miljoonalla eurolla nopeutettaisiin yhteyksiä Kuopiosta Helsinkiin noin 20 minuuttia. Karjalanradalla 330 miljoonalla eurolla syntyisi noin 30 minuutin matka-aikasäästö välillä Joensuu–Helsinki. Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto kannattavat näiden investointien toteuttamista.

Pelkästään Porvoo–Kouvola-oikaisun hinta olisi 1,7 miljardia euroa. Matka-ajan säästö olisi kymmenen minuuttia Helsingin ja Kouvolan välillä. Matka-ajat Mikkelin ja Kuopion tai Imatran ja Joensuun välillä eivät muuttuisi.

Väyläviraston selvityksen mukaan itäradan hyötysuhde olisi 0,37. Se tarkoittaa, että sijoitettua sataa euroa kohti tulisi takaisin 37 euroa. Näin huonosti kannattavia jättihankkeita Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa toteuttaa, varsinkin kun on olemassa paremmaksi arvioitu ratkaisu.

Näin huonosti kannattavia jättihankkeita Suomella ei ole varaa toteuttaa, varsinkin kun on olemassa paremmaksi arvioitu ratkaisu.

Väyläviraston selvityksestä ja laskelmista huolimatta liikenne- ja viestintäministeriö on poliittisessa ohjauksessa edistämässä kannattamattoman Porvoo–Kouvola-ratayhteyden suunnittelua. Ministeriö toimii mielestämme vastoin ratalain velvoitetta, jonka mukaan rataverkon kehittämisessä on edistettävä alue- ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta. Myös valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa olemassa olevien yhteyksien kehittäminen on ensisijainen vaihtoehto.

Nykyisten itäisten raideyhteyksien kehittämistä tulee nopeuttaa ja edistää. Jos uusia ratalinjauksia kuitenkin halutaan, Väyläviraston kevään 2019 selvityksen mukaan paras vaihtoehto on Lahti–Heinola–Mikkeli-yhteys. Sen hyödyt ovat suurimmat ja kustannukset alhaisimmat kolmen vaihtoehdon vertailussa.

Lahden kaupunki kannattaa tämän ratayhteyden tarkempaa selvittämistä. Siitä on tehtävä vertailu samoin perustein kuin muistakin vaihtoehdoista.

Jos uusia ratalinjauksia kuitenkin halutaan, väyläviraston selvityksen mukaan paras vaihtoehto on Lahti–Heinola–Mikkeli-yhteys.

Toikan ja Portaankorvan kirjoituksessa annetaan ymmärtää, ettei Porvoo–Kouvola-oikaisu uhkaisi Lahden kautta kulkevaa kaukoliikennettä. Tälle väitteelle on vaikea löytää perusteita.

Väyläviraston selvityksen mukaan Lahden kaukoliikenteestä poistuisi yli puolet. Tilalle mahdollisesti saatavien Z-junavuorojen matka-aika olisi 14 minuuttia kaukojunia hitaampi. Väyläviraston selvityksen mukaan matkustajamäärät Lahdesta vähenisivät.

Lahdella ja Kouvolalla on paljon yhteistä, ja toivomme hyvää itäiselle naapurikaupungillemme. Emme kuitenkaan voi kannattaa sellaisia ratahankkeita, joiden valmistelussa sivutetaan asiantuntijoiden näkemykset ja joissa veronmaksajan euro tuottaa tutkitusti huonommin kuin muissa ratkaisuissa.

Hallitusohjelmassaan maan hallitus sanoo toteuttavansa tietopohjaista politiikkaa. Toivottavasti tämä pätee myös silloin, kun päätetään ratahankkeista.

Kirjoittajista Timonen on Lahden kaupunginjohtaja, Alho Lahden kaupunkikehitysjohtaja ja Leppänen Päijät-Hämeen maakuntajohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu