Lukijalta: Ensihoidon kilpailuttaminen ja päällekkäisen julkisen toiminnan karsiminen säästäisi Päijät-Hämeessä 2–3 miljoonaa euroa

Jukka Elfvengren

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on lain mukaan sairaanhoitopiireillä. Palveluita voivat tuottaa myös yksityiset toimijat. 2011 terveydenhuoltolain myötä sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiireille. Näistä kaikki eivät halunneet enää kilpailuttaa palvelua, vaan alkoivat tuottaa sitä myös itse. Tästä seurasi selkeä kustannusten nousu ilman, että palvelua olisi määrällisesti lisätty.

Valtakunnallisesti ensihoidon nettomenot nousivat ajalla 2013–2019 yli 70 miljoonaa euroa (yli 6 %/vuosi), pääosin koska palvelua ei kilpailutettu. Vuosittainen korotus on ollut selkeästi enemmän kuin muiden sote-menojen ( Kauppalehti 21.9.20 Analyysi).

Ambulanssin sijasta paikalle voi tulla vaikka kotihoidon auto –  Akuutti24 arvioi jatkossa hätäkeskukseen tulevien kiireettömien ensihoitotehtävien avuntarpeen

Sote-sektorilla on edelleen niukkuuden ajat. Säästettävä on, ilman, että palvelujen saatavuus vaarantuu. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ensihoidossa ei haluta miettiä taloutta laisinkaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä luvattiin 2019 syksyllä, että uusi kilpailutus käynnistetään 2020 tammikuussa ja käsitellään kesään mennessä. Näin sekä tilaajalle että tulevalle tuottajalle olisi jäänyt aikaa sopia yksityiskohdista ennen vuoden vaihdetta. Sittemmin yhtymä teetti selvityksen ensihoidon palvelurakenteesta 2021, jossa painotettiin ainoastaan yhtymän oman tuotannon eri vaihtoehtoja.

Kustannusvertailua eri vaihtoehdoista ei tehty. Yrityksemme on jätetty syrjään jatkokeskusteluista. Kuitenkin muun muassa Kuntaliitossa on selvitetty, että palveluja kilpailuttavissa maakunnissa kustannus on keskimäärin 13 euroa asukasta kohti edullisempaa. Samoin Nordic Health Groupin (NHG2015) selvitys osoittaa, että yksityinen palvelutuotanto on 10–20 % edullisempaa kuin julkinen. Lisäksi yhtymä on oikeutettu 5 % alv-palautukseen, kun palvelu ostetaan yksityiseltä tuottajalta.

Erilaiset työaikajärjestelmät hiertävät Päijät-Hämeen ensihoidossa – "On selvää, että muutoksia on tehtävä"

Olemme tällä hetkellä ainoa yksityinen palveluntuottaja Päijät-Hämeessä. Olemme tuottaneet ensihoitopalvelua alueella yli 30 vuotta ilman sopimussanktioita tai tuotantohäiriöitä. Kustannusten nousu on ollut sopimusehtojen mukaista (max 1,5%/v). Olemme myös tarjonneet lisäkapasiteettia jäsenkunnille lähes viikoittain ilman valmiuskorvausta. Laatu ja saatavuus ovat vähintään sopimuksen mukaisella tasolla.

Kuntayhtymän oman tuotannon saatavuudessa ja laadussa on ollut palvelutasopäätöksestä poikkeavia ongelmia. Yhtymän omien tietojen mukaan myös kustannusten vuosinousu on ollut korkea, esimerkiksi 2018–2019 välillä 10,3%. Vuodesta 2012 alueen ensihoitokustannukset ovat nousseet noin viidestä miljoonasta 15 miljoonaan (Tilinpäätöstiedot, Ensihoitokeskus vuosivertailu TP 2018/TP2019, Kuntaliitto)

Päijät-Hämeen ensihoito on kuin ikiliikkuja: uudistusta on yritetty vuosikausia, selvityksiä teetetty ja nyt asian edistämisestä luovutaan – edellytyksiä ei ole, toimijoiden välillä on isot jännitteet, sanoo Marina Erhola

Ensi vuoden osalta ei ole virallista päätöstä, kuka ensihoitopalvelua tuottaa: yhtymän teettämän selvityksen mukainen esitys vedettiin pois keväällä ennen kuin se tuli yhtymähallituksen käsittelyyn. Tilanne on aiheuttanut turhaa epätietoisuutta, vaikuttanut työhyvinvointiin sekä saanut ensihoitajia hakeutumaan töihin muille alueille.

Terveydenhuoltolain tarkoitus ei ollut, että koko palvelutuotanto siirretään julkiseksi tuotannoksi. Hyvin kohdennetulla kilpailutuksella ja päällekkäisen julkisen toiminnan karsimisella voitaisiin alueen ensihoidon kustannuksiin saada 2–3 miljoonan säästö, palvelutason tai saatavuuden kärsimättä.

Kiistelty ensihoidon uudistus vedettiin pois listalta –hyvinvointiyhtymä vaitonainen syistä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on todettu, että nyt ei ole varaa kilpailuttaa. Tosiasiassa nyt ei ole varaa olla kilpailuttamatta, jos halutaan turvata tasapuoliset palvelut alueen kunnissa ja hillitä kuntien maksupaineita.

Myös kotiin vietävät palvelut olisi eriytettävä ensihoitopalvelusta, johon ne eivät lain mukaan kuulu. Näin voitaisiin keskittää ensihoidon resursseja sen ydintehtävään.

Yhteistyö yksityisen toimijan kanssa takaa saatavuuden myös poikkeustilanteissa. Monituottajamallin eduista on kiistattomia esimerkkejä muista sairaanhoitopiireistä – toivomme, että tätä mahdollisuutta käytetään myös Päijät-Hämeessä.

Kirjoittaja on Lahden Ensihoitopalvelu oy:n toimitusjohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu