Lukijalta: Tarkkuutta sosiaalialan nimikkeisiin – ala kaikkineen on erittäin mielenkiintoinen ja takuulla vallan vaihteleva

Tiitu Saastamoinen

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi maanantaina 28.9.2020 teemaosiossa artikkelin alanvaihdosta otsikolla Lehtikonkari väsyi ja vaihtoi alaa. Vaikka lehtiartikkelin tarkoituksena oli valaista kokemuksia alanvaihdosta, aikuisopiskelusta ja koulutustukijärjestelmästä, on pakko puuttua virheelliseen tutkintonimikkeeseen.

Ammattikorkeakoulusta valmistunut sosionomi sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sosionomi ei ole tutkintonimikkeeltään sosiaalityöntekijä (maisteri). Näistä tutkinnoista käytetään nimitystä sosionomi amk ja sosionomi yamk. Kumpikaan edellä mainituista tutkinnoista sinällään ei anna pätevyyttä sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki määrittää, millä koulutuksella sosiaalihuollon ammatteja voi harjoittaa ja mitkä ovat sijaisena toimimisen edellytykset. Sosiaalityöntekijän ammattia saavat ammattihenkilölain mukaan harjoittaa vain ne, joille Valvira on myöntänyt ammatinharjoittamisoikeuden joko suomalaisen tai ulkomaisen koulutuksen perusteella.

Koulutusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (perus-, aine- ja syventävät opinnot).

Sosionomin ammattia saavat ammattihenkilölain mukaan harjoittaa vain ne, joille Valvira on myöntänyt ammatinharjoittamisoikeuden joko suomalaisen tai ulkomaisen koulutuksen perusteella. Koulutusvaatimuksena on sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (lähde: sosiaalialan ammattijärjestö Talentia).

Sosiaalityöntekijä on joko yhteiskunta- tai valtiotieteiden tiedekunnasta valmistunut maisteri. Sosiaalityössä vaaditaan työntekijältä laajaa yhteiskunnallista tietämystä palveluviidakosta, lakiosaamista, sosiaalipsykologista herkkyyttä sekä valtavaa paineensietokykyä.

Joka päivä kohdataan ihmiskohtaloita, joihin kenenkään mielikuvitus ei riitä.

Sosionomi taas toimii pääsääntöisesti ohjaajan tehtävissä sosiaalialan palveluissa, mikä niin ikään vaatii työntekijältä edellä mainittuja osaamistaitoja, tosin hieman eri näkökulmasta.

Artikkelin otsikko: Pitkän toimittajauran tehnyt Irma Jäppinen ryhtyi sosiaalityöntekijäksi, antaa virheellisen kuvan, että sosiaalihuollon tehtäviin vain ”aletaan”. Sosionomi amk-tutkinto on 3,5-vuotinen ammattikorkeakoulututkinto. YTM/VTM maisterin tutkinto pätevöittää sosiaalityöntekijäksi ja kestää keskimäärin viisi vuotta.

Ympäri valtakuntaa on jatkuvasti pula sosiaalityöntekijöistä, ja se johtuu varmasti monestakin syystä: Työmäärä on suuri, asiakaskunta on haastavaa ja moniongelmaista sekä työ on kaikkineen henkisesti hyvin kuormittavaa. Kuntien säästötoimet vaikuttavat myös sosiaalipalveluihin ja oikein kohdennettuihin tukitoimiin.

Artikkelissa on alan vaihtajan kommentti, kun hän kuvaa tehtäväänsä sosiaaliohjaajana: ”työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa.” Se pitää todellakin paikkansa.

Sosiaaliala kaikkineen on erittäin mielenkiintoista sekä takuulla vallan vaihtelevaa. Joka päivä kohdataan ihmiskohtaloita, joihin kenenkään mielikuvitus ei riitä. Työtä tehdään kuitenkin suurella sydämellä, vaikkei ihan aina työ tekijäänsä kiitä.

Kirjoittaja on sosionomi amk, YTM ja sosiaalityöntekijä.

Kommentoi