Lukijalta | Ateriapalvelut odottaa vastuullista omistajuutta – aterioiden hintaa voidaan laskea, jos lähtökohdat ovat samat kuin ulkopuolisilla

Yrityksen johdolle on olennaista tieto siitä, mitä omistaja yritykseltä tahtoo, ja että sillä on omistajan kanssa vahvistettu strategia, joka antaa lähtökohdat toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen osakassopimukseen on kirjattuna, että yhtiön toimiessa osakkaidensa sidosyksikkönä, sen tarkoituksena ei ole jakaa voittoa osakkailleen.

Tämän lisäksi omistaja – tässä tapauksessa Lahden kaupungin omistajaohjaus – on asettanut tytäryhtiölleen vuosittaiset tavoitteet. Yhtiö on saavuttanut Lahden kaupungin sille asettamat tavoitteet.

Kahden omistajan alkupanostus yhtiöön vuonna 2017 on ollut 10 000 euron osakepääoma ja yhden miljoonan euron pääomalaina. Lainasta ovat omistajat vuosittain saaneet sopimuksen mukaisen merkittävän korkotuoton. Yrityksen toisena täysimittaisena toimintavuotena 2019 saavutettiin 0,7 miljoonan euron vuositulos. Samana vuonna yhtiö maksoi puolet pääomalainasta pois, ja sillä on edellytykset maksaa loppuosa lainasta vielä vuoden 2020 aikana.

Yrityksen tuottamien palveluiden toimintavarmuus on ollut sata prosenttia koko yhtiön olemassaoloajan. Asiakastyytyväisyys ja loppuasiakkaiden arviot ovat olleet lähellä kiitettävää. Yhtiön kolmen olemassaolovuoden aikana on käyttöön otettu aurinkoenergiaa ja lämmön talteenottoa hyödyntävä Etelä-Lahden aluekeittiö, jonka myötä on voitu kehittää uudenlainen tuotantotapa.

Tuotekehittäjät ovat muokanneet tuotantotapaan soveltuvia satoja reseptejä. Koulujen lapsia on ollut mukana suunnittelemassa uusia kasvisreseptejä, mikä osaltaan on lisännyt kouluruoan maittavuutta ja vähentänyt vuositasolla kymmeniä tuhansia kiloja toiminnasta syntyvää ruokahävikkiä.

Lahden omalla ateriapalveluyhtiöllä on suuri merkitys kuntien valmiussuunnittelun ja varautumisen lähtökohdista. Koulujen kevätlukukaudella yhtiömme siirtyi vajaassa viikossa tuottamaan pakattuja kouluaterioita.

Toimintaamme on verrattu pääkaupunkiseudun toimijoihin, joiden volyymi on kymmenkertainen ilman tilojen vuokria.

Korona-aikaan tuhannet perheet olivat valmiit hakemaan ateriat kouluilta, ja saimme tästä toimintamallista hyvää palautetta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Toimintamallimme poikkesi muista suomalaisista kaupungeista siinä, että huomioimme myös kaikki erityisruokavaliotarpeet.

Viimeaikaisen palautteen pohjalta olemme ymmärtäneet, että emme olisikaan toimineet omistajan tahdon mukaisesti. Keskustelun keskiössä on ollut kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin tuotettujen aterioiden kalleus.

On totta, että maassamme on kaupunkeja, joissa kunta ostaa halvempaa kouluruokaa, kuin Lahdessa on tarjolla. Tilanteessa toimintaamme on verrattu muun muassa pääkaupunkiseudun toimijoihin, jotka toimivat kymmenkertaisella volyymilla ja ilman palvelukohteiden vuokria. Tällainen vertailu ei mielestämme ole relevanttia.

Aterioiden hintaa on mahdollista alentaa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yrityksellemme annetaan samat lähtökohdat, kuin omistaja on valmis asettamaan ulkopuolisille toimijoille niin vuokrakustannusten kuin palvelusopimustenkin osalta. Niiltä osin, kun ateriapalveluita aiotaan kilpailuttaa, toivoisimme kilpailuttamisen tapahtuvan järkevinä kokonaisuuksina.

Tätä mallia on menestyksellä jo toteutettu pääkaupunkiseudun kunnissa yhteistyössä kaupunkien omien toimijoiden kanssa. Mikäli kaupungin oma yhtiö ei saisi osallistua kilpailutukseen, on mahdollista, että tosiasiallisesti edullisin tarjous kilpailutusprosessin osalta jää tulematta.

Käsityksemme vastuullisesta omistajuudesta on, että omistaja on valmis avoimeen dialogiin yrityksen tavoitteista yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja yritysjohdon kanssa.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on työpaikka yli 300 työntekijälle. Suuntamme ostoista 1,2 miljoonaa euroa suoraan lähitoimijoille sekä seitsemän miljoonaa euroa kotimaisiin elintarvikkeisiin. Välillisesti käytämme useiden paikallisten yrittäjien palveluita, joiden määrä nousee yli kolmeenkymmeneen.

Kirjoittajista Pelli on toimitusjohtaja, Peränen hallintojohtaja ja Tuomala-Nikkanen palvelujohtaja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:ssä.