Lukijalta: Talouskurimuksessa arvovalintojen paikka

Seppo Korhonen

Lahtelaiset vanhempainyhdistykset ovat ottaneet perustellusti kantaa peruskoulutukseen ja varhaiskasvatukseen suunnitteilla oleviin määrärahaleikkauksiin. Sivistyslautakuntakin on paineen alla valmis nielemään liki kolmen miljoonan euron leikkaukset sivistystoimeen.

Kaupungin talouteen kohdistuu esimerkiksi merkittävien investointien ja koronaepidemian vuoksi suuria paineita, joita valtion tuki osaltaan kompensoi. Vanhempainyhdistykset kyselevät aiheesta esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen koronatukena korvamerkityn reilun 2,6 miljoonan euron kohdentamisen perään tilanteessa, jossa muutoinkin on romutettu kouluterveydenhuoltoa, laiminlyöty perheiden auttaminen ja oppimisen tukitoimet.

Erityisesti nyt joutuvat johtavien viranhaltijoiden ja päättäjien harkintakyky ja arvot puntariin. Valitettavasti vuosi sitten viranhaltijajohdon ja kaupunginvaltuuston enemmistön harkintakyky petti.

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä päätettiin (22.11.2019) kolme päivää ennen kaupunginvaltuuston budjettikokousta myöntää konkurssikypsälle Lahti Eventsille 2,8 miljoonan euron pitkäaikaislaina KymiRingissä tapahtuvaan toimintaan. Ilmeisen tietämättömänä tästä valtuuston enemmistö sinetöi katastrofin tyrmäämällä esittämäni kahden miljoonan euron määrärahan hyvinvointiyhtymän perheklinikan perustamiseen.

Tämä on erittäin valitettavaa, sillä perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin kasvun lisäksi perheklinikalla tunnustettiin yleisesti saavutettavan 20 miljoonan euron säästöt muun muassa huostaanottojen vähentymisenä.

Tuon verorahojen väärinkäytön vuoksi en ollut kesäkuussa valmis hyväksymään tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Mielestäni viranhaltijapäätös oli kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden sekä omistajapoliittisen linjauksen vastainen.

Valitettavasti vuosi sitten viranhaltijajohdon ja kaupunginvaltuuston enemmistön harkintakyky petti.

Erityisen pahana pidän sitä, ettei työllistävän Työn Paikan toimintaa voitu ”tappiollisena” jatkaa, mutta vuodesta toiseen tappiollista Lahti Eventsiä tuetaan verorahoilla. Tämä on arvovalintaa, johon veronmaksajilla ei ole varaa.

Aloitetaan muutos palauttamalla rahat sirkushuveista sivistystoimeen, tyrmäämällä kallis ja epädemokraattinen pormestarimalli ja panostetaan lahtelaisten terveyteen, työttömyyden poistoon sekä perheiden, huoltajien ja lasten hyvinvointiin.

Kirjoittaja edustaa Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmää.

Kommentoi