Lukijalta: Lahdelle riittäisi, että työssäkäyvät kuntalaiset olisivat hyvätuloisia

Tapio Jaakkola

Menestyvä kunta tarvitsee asukkaitaan eli kuntalaisiaan, jotka koostuvat eri elämäntilanteissa olevista asukkaista. On lapsia, aikuisia, senioreita, työssäkäyviä, opiskelijoita, koululaisia ja kaikkien näiden väliltä. Kuntalaiset käyttävät kunnan palveluita, kuten varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmää, terveydenhuoltoa sekä muita kunnan järjestämiä palveluita.

Palvelut rahoitetaan verotuotoilla, joista suurin osa kerätään ansiotuloista eli palkasta. Toisin sanoen kunta ja kuntalaiset ovat riippuvaisia niistä työssäkäyvistä, jotka maksavat ansiotuloveronsa kuntaan.

Tällaista riippuvuutta kuvataan numeerisesti taloudellisella huoltosuhteella, joka kuvaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella ja työttömänä olevaa on sataa työllistä kohde. Lahdessa huoltosuhde on 149,8 (Tilastokeskus 2018), mikä tarkoittaa, että sata työllistä henkilöä rahoittaa lähes 150 muun asukkaan palvelut.

Vertailun vuoksi muissa kaupungeissa taloudellinen huoltosuhde oli Tampere 123, Jyväskylä 134 ja Oulu 133. Koska Lahdessa työssäkäyvät rahoittavat reilusti useamman asukkaan palvelut, se johtaa kunnan tuloveroprosentin korotuspaineeseen. Vuonna 2019 Lahdessa tuloveroprosentti oli 20,75, kun Jyväskylässä ja Oulussa 20,00 ja Tampereella 19,75. Korkea tuloveroprosentti on omiaan heikentämään kunnan vetovoimaa, koska sillä on suora vaikutus palkasta käteen jäävää osaan.

Lahdessa huoltosuhdetta korottaa erityisesti yli 64-vuotiaiden ja työttömien osuus kuntalaisista. Suurten ikäluokkien eläköityminen on tuttu trendi koko Suomessa, mutta kun muuttovirta Lahteen ei ole ollut kestävällä tasolla, ei nuorta uutta sukupolvea ei ole tullut kompensoimaan eläköityviä. Lisäksi rakenteellinen työttömyys tulee vielä vuosia rasittamaan huoltosuhdetta, ennen kuin siihen on löydetty pysyviä lääkkeitä.

Todettakoon kuitenkin, että korkea taloudellinen huoltosuhde ei yksistään tarkoita, että kunnan tuloveroprosentti olisi korkea, koska kunnan järjestämät palvelut rahoitetaan pääasiassa ansiotuloveroilla. Meille riittäisi, että työssäkäyvät kuntalaiset olisivat hyvätuloisia.

Panostamalla nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tekisimme kaikille suuren palveluksen.

Valitettavasti lahtelaiset työssä käyvät jäävät listan viimeiseksi, kun vertaillaan keskimääräisiä palkkatuloja edellä mainittujen kuntien kesken. Osaltaan tähän vaikuttaa korkeasti koulutettujen määrä kuntalaisista, missä lahtelaiset taas jäävät häntäpäähän.

Lahdessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 29 prosenttia, kun vastaava luku Tampereella on 37 prosenttia, Oulussa ja Jyväskylässä 37 prosenttia. Syy tähän on yksinkertainen: Tampere, Oulu ja Jyväskylä ovat olleet yliopistokaupunkeja huomattavasti kauemmin.

Ensisijaisesti Lahti tarvitsee muuttajia työssäkäyvistä. Kun ulkopaikkakuntalainen tiedustelee Lahden varhaiskasvatuksesta mahdollista päiväkotipaikkaa, ja jos joudumme antamaan vastauksen, että Lahdessa paikat annetaan vain juuri ennen töiden alkua ja todennäköisesti ei saa paikkaa työn tai kodin läheltä, sellainen ei lapsiperheitä houkuttele.

Riittävä ja joustava päivähoitoverkko sekä terveet koulut ovat käyntikorttimme lapsiperheille. Eikä pidä unohtaa valtavaa metropolialuetta alle tunnin junamatkan päässä. Edullisemmat asumiskustannukset, matkustamisen helppous ja pendelöijille edullinen paikoitus matkakeskuksen läheisyydessä ovat tärkeä houkuttimia sellaiselle, joka asuisi Lahdessa, mutta työskentelisi pääkaupunkiseudulla.

Kansainvälistä kiinnostusta ja muuttoliikettä ulkomailta saamme kasvattamalla kansainvälisiä piirejä lisäämällä englanninkielistä koulutusta sekä panostamalla kansainväliseen yliopistotutkimukseen ja korkeakouluyhteistyöhön.

Rakenteellista työttömyyttä tullaan taklaamaan kuntakokeilun avulla. Kaikkein huolestuttavimmassa asemassa ovat nuoret syrjäytyneet. Panostamalla nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tekisimme kaikille suuren palveluksen. Tehdään Lahest Suomen paras kaupunki.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu