Pääkirjoitus Salamyhkäisyys päätösten valmistelussa ruokkii populismia

Lahden keskustavision ja siihen olennaisesti liittyvän liikenne- ja liikkumissuunnitelman valmistelu jatkuu kaupungin suurista talousongelmista huolimatta, mutta aiempaa salamyhkäisimmissä merkeissä.

Vuoteen 2030 ulottuvan hankkeen etenemistavoille haetaan linjauksia perjantaina Sibeliustalossa järjestettävässä seminaarissa. Siihen osallistuu päättäjiä valtuustosta ja lautakunnista osin etäyhteyksienkin välityksellä, kuten ajan henkeen kuuluu.

Yksi on kuitenkin joukosta poissa tällä kertaa, sillä julkista sanaa siellä ei näy sen paremmin paikan päällä kuin etänä, vaikka päättäjille tarkoitetut seminaarit ovat perinteisesti olleet Lahdessa mediallekin avoimia tilaisuuksia.

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon mukaan valmisteluryhmä päätti järjestää seminaarin suljetuin ovin, jotta keskustelu olisi vapaampaa. "Jos media on läsnä, niin virkamiehenä herkästi miettii, onko jokin puheenvuoro osoitettu medialle vai virkamiehelle. Mielipiteenvaihto on erilaista silloin, kun media ei ole läsnä", Alho selitti.

Alhon näkemys kumpuaa varmasti hänen omista kokemuksistaan, mutta sen perustelut ovat silti erittäin kyseenalaiset.

Harvoin media tuppautuu minnekään pelkkää uteliaisuuttaan, vaan voidakseen kertoa kiinnostavista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista lukijoilleen. Ja samat lukijat ovat myös äänestäjiä, joilla on oikeus päästä perille siitä, millaisia päätöksiä heidän valitsemansa päättäjät luottamustoimessaan tekevät ja millaisin perustein. Osoittivat nämä sanansa sitten ensisijaisesti virkamiehille tai medialle ja sen välityksellä äänestäjille.

Asiat tapaavat tulla julki ennemmin tai myöhemmin.

Lahden keskustan liikennejärjestelyihin kaavaillut muutokset ovat ymmärrettävästi kiinnostaneet aina kaupunkilaisia ja herättäneet heissä myös suuria tunteita. Kritiikki on usein ollut äänekästä, mitä populismiin taipuvaiset poliitikot ovat hyödyntäneet omiin tarkoituksiinsa ruokkimalla väitteitä, että hankkeet juntattaisiin pienessä piirissä lävitse piittaamatta niin sanotusta yleisestä mielipiteestä.

Tämänsuuntaiset vihjailut eivät täysin vastaa todellisuutta, mutta mitä vähemmän valmistelussa suositaan avoimuutta, sitä enemmän populistit saavat vettä myllyynsä. Salamyhkäisyys voi vahvistaa hetkellisesti valmistelijoiden työrauhaa, mutta pitkän päälle sen vaikutus kääntyy helposti päinvastaiseksi. Asiat kun tapaavat tulla julki ennemmin tai myöhemmin.

Ja jos julkisuus on omiaan vesittämään jonkin hankkeen, se yleensä ansaitseekin tulla vesitetyksi, niin harmittavalta kuin se valmistelijoista tuntuisikin.