Lukijalta: Hankintalain tulkinta johti salailuun Asikkalassa

Antti Vilppula

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tuli voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä turvata yritysten ja yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailussa.

Hankinnat on toteutettava mahdollisimman taloudellisesti ja pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Asikkalan kunnanvaltuusto päätti 4.6.2018, että Vääksyn yhteiskoulu puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. 12.11.2018 päätettiin hanke toteuttaa elinkaarimallilla, joka sisältäisi rakennuksen suunnittelun, urakoinnin sekä ylläpitokustannukset 20 vuoden aikana.

Jo tuolloin oli tiedossa, että hankkeesta kiinnostuneita yrityksiä oli varsin vähäinen määrä. Urakoitsijan valinnassa käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa hankkeen toteuttamisesta neuvotellaan rinnakkain useamman tarjoajan kanssa.

Hankintalain esitöissä todetaan, että ehdokkaita on kutsuttava riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi.

Hankkeeseen ilmoittautui neljä yritystä, joista yksi liukeni pois jo ennen ensimmäistä neuvottelukierrosta ja toinenkin heti sen jälkeen. Jossain vaiheessa liukeni vielä kolmaskin eikä mitään kilpailutilannetta siten enää ollut, joten menettely olisi tullut keskeyttää.

Kilpailutilannetta ei enää ollut, joten menettely olisi tullut keskeyttää.

Pääkirjoitus Vääksyn yhteiskouluhankkeella pitkä puinti, mutta selvä päätös

Näin ei käynyt, vaan kunnanvaltuusto hyväksyi hankintapäätöksen 6.7.2020. Valtuuston päätökseen sisältyy valitusosoitus, jonka mukaan Hankintaprosessin asianosainen voi tehdä valituksen markkinaoikeuteen.

Sen sijaan kuntalain edellyttämä valitusosoitus hallinto-oikeuteen oli jätetty pois, eikä kunnanhallitus oikaisuvaatimuksestani huolimatta suostunut sitä lisäämään.

Päätöksen perusteluna todetaan, että hankintapäätös kuuluu hankintalain soveltamisalaan eikä päätöksessä näin ollen sovelleta kuntalain 135 §: mukaista muutoksenhakua.

Minun vanhan juristin pääkoppaan ei mahdu se, että kuntalaisen tulisi tyytyä ilman jälkikäteisvalvontaa pienen suljetun piirin ratkaisuun käyttää kunnan varoja noin 30 miljoonaa tietämättä, mitä sillä saadaan vastikkeeksi. Tilanne on mahdoton.

Kuntalaisen tulisi tyytyä pienen suljetun piirin ratkaisuun käyttää kunnan varoja noin 30 miljoonaa tietämättä, mitä sillä saadaan vastikkeeksi.

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi julkisista hankinnoista annetussa laissa. Hankintalaissa muutoksenhakuun oikeutettuja ovat eräiden viranomaistahojen lisäksi ainoastaan asianosaiset eli ne tahot, jotka tavalla tai toisella ovat olleet osallisia hankintaprosessissa.

Valituksen kohteena voi olla ainoastaan hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 163 §:ssä säädetään valitusperusteeseen perustuvasta muutoksenhakukiellosta. Sen mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain nojalla.

On huomattava, markkinaoikeuden valta valitusviranomaisena on tarkoin rajoittunutta sekä muutoksenhakuun oikeutettujen että valitusperusteiden osalta.

Hankintalaissa ei puututa mitenkään kuntalaisen oikeuteen hakea muutosta kunnanvaltuuston päätökseen kuntalain nojalla.

Tältä näyttää Vääksyyn tuleva uusi Yhteiskoulu – katso luonnoskuvat

Pyysin kunnalta jo ennen valtuuston heinäkuun kokousta tietoja ja dokumentteja tarjousasiakiroista. Oheismateriaalia sain runsaasti, mutta minulle ilmoitettiin, että hankintalain perusteella tarjousaineisto tulee julkiseksi vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Varatakseni tilaisuuden selvittää, onko prosessissa kaikki tapahtunut lain mukaisesti, minun oli pakko valittaa kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Jos päätös olisi laillistunut, mitään mahdollisuutta puuttua siitä mahdollisesti löytyviin epäkohtiin ei olisi ollut.

Nyt olen asianosaisena tässä valitusasiassa. Sen perusteella minulla tulisi olla oikeus saada tarpeelliset asiakirjat haltuuni, koska ne ovat välttämättömiä valitusprosessin asianmukaisessa hoitamisessa.

Aika näyttää.

Kunnan historian suurin hankintapäätös toteutui Asikkalassa – "Kuokka isketään maahan elokuussa"

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu