Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä

Lukijalta | Vuorovaikutuksella on arvoa muutoksessa – Kuunnellaanko asukkaiden ääntä kierrätyspuistoasiassa?

Ihmisten perusteet asettua asumaan jollekin paikkakunnalle ovat moninaiset. Keskeisen tekijän voisi perustellusti arvella liittyvän työhön ja työpaikkaan. Tärkeää lienee sen jälkeen toive siitä, että valittu asuinpaikka olisi viihtyisä, turvallinen ja terveellinen.

Peruspalvelujen hyvä saatavuus, muiden palvelujen monipuolisuus ja tieto vakaasta ja ennustettavasta elin- ja toimintaympäristön kehittymisestä voisivat olla myös monien toiveena. Yhä tärkeämmäksi moni kokee mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin ja asuinympäristöön sekä yhteisöllisyyden ilmapiirin ja osallisuuden tunteen. Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset myös vahvistavat osaltaan kunnan elinvoimaa.

Nykyaikaiset yhdyskunnat kehittyvät esiin nousevien tarpeiden ja kehitysnäkymien pohjalta. Kuntien välinen kilpailukin vaikuttaa kehittämisen vauhtiin. Kunnat laativat kaavoja, päivitettäviä strategioita ja niihin liittyviä suunnitelmia ja toteuttamisohjelmia.

Elin- ja toimintaolosuhteita edistävä toiminta onkin kuntien ja kuntalaisten etu. Samalla on suotavaa, että kehittäminen tapahtuu hallitusti ja ennustettavasti.

Tärkeää on, että kuntalainen voi seurata muutosten edistymistä ja hänelle tarjotaan mahdollisuutta kuulla suunnitelmista lähemmin ja halutessaan kommentoida niitä. Tavoitteena on saada sekä myönteisiä että kielteisiä näkemyksiä ratkaisujen pohjaksi.

Erilaiset kaava-asiat ovat tyypillinen esimerkki tärkeistä, asuin- ja elinympäristöön vaikuttavista asioista, joiden yhteydessä järjestetään esittely-, kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia asukkaille. Tällöin tarvitaan luonnollisesti ihmisten omaa aktiivisuutta ja kiinnostusta asioihin. Toisaalta tarvitaan myös aitoja, matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, selkeää tietoa käsillä olevasta asiasta ja kärsivällistä vuorovaikutteisuutta.

Yleensä täytetään viranomaismenettelyn minimitavoitteet, mutta päästäänkö aitoon vuorovaikutteisuuteen?

Tällä tavalla toimien yhdyskuntien rakenne konkretisoituu parhaiten tarpeellisiksi, hyväksyttäviksi ja ennustettaviksi muutoksiksi ihmisten asuinympäristössä.

Ajankohtaisen esimerkin ihmisille tärkeästä asuin-, elin- ja toimintaympäristöön tulevaisuudessa vaikuttavasta asiasta tarjoaa kierrätyspuiston sijoittamista koskenut valmistelu, päätöksenteko ja prosessiin liittynyt jännitteinen keskustelu.

Sijoituspaikkaa on Päijät-Hämeessä haettu eri vaihtoehdoista toiminnalle, jolla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia elin- ja toimintaympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ihmisten sosiaalisen hyvinvointiin.

Sijoituspaikan valinnan merkityksen vuoksi tarve kohdekuntien ja kuntalaisten laajaan ja monipuoliseen kuulemiseen, osallistamiseen ja vuorovaikutukseen on ollut välttämätöntä. Asia on todennäköisesti vielä vuosien ajan esillä, joten prosessin tässä vaiheessa sen etenemisen tarkastelu on tulevaisuuden kannalta hyödyllistä.

Lainsäädännössä on varauduttu näihin tilanteisiin korostamalla yhteistyötä ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria, jolloin eri tahojen näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa puolestaan kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.

Näiden periaatteiden merkitys on aina suuri, mutta erityisen tärkeitä ne ovat kohdealueen sijaitessa lähellä väestörikkaita, valmiiksi rakennettuja asuinalueita.

Perustellusti on lupa toivoa, että vuorovaikutteista toimintakulttuuria toteutetaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti elin-, asuin- ja toimintaympäristöön vaikuttavien ratkaisujen yhteydessä.

Kyselyillä, tiedotteilla, virallisilla tiedotustilaisuuksilla ja sähköisellä aineistojaolla epäilemättä yleensä täytetään vaadittavat viranomaismenettelyn minimitavoitteet, mutta oleellinen kysymys on, päästäänkö todella aitoon vuorovaikutteisuuteen.

Kuuleminen suoritetaan, mutta syntyykö kokemus aidosta kuuntelemisesta ja onko vuorovaikutteisuus onnistunut?

Kirjoittaja on lääkintöneuvos, Hollolan kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen (kok.)