Lukijalta: Tavoitteena on edelleen vähentää määräaikaisia omaishoidon tukipäätöksiä

Mika Forsberg, Pirkko Valtanen

Kai Koskinen ilmaisi yleisönosastokirjoituksessaan Etelä-Suomen Sanomissa 12.8.2020 huolensa erityislasten saamista sosiaalipalveluista, ja erityisesti omaishoidontuen päätösten määräaikaisuudesta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

Lain mukaan omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai läheisen antaman avun turvin. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, ja kunta voi yleisohjeillaan määritellä tuen myöntämisedellytykset.

Tavoitteena on hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen, mutta päätös tehdään aina yksilöllisen harkinnan perusteella. Hyvinvointiyhtymän hallitus on hyväksynyt omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 11.12.2017.

Tuen myöntämisen tulee olla hoidettavan edun mukaista. Yksittäisen henkilön tuen myöntämisedellytysten arvioinnissa perusteena ei ole diagnoosi, vaan hoidettavan henkilön päivittäinen toimintakyky sekä hoidon sitovuus ja vaativuus. Myös omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia.

Lapsen kohdalla omaishoidon tuen saaminen edellyttää, että päivittäisen hoidon, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve poikkeaa merkittävästi ikätasosta.

Omaishoitosopimus on voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi. Määräaikaisuus voi kuitenkin tulla kyseeseen esimerkiksi, kun hoidettavalla on meneillään kuntoutumisprosessi, jonka tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen, tai on selkeästi näköpiirissä, että lapsen kasvaessa ja kehittyessä omaishoidon tuen tarve poistuu.

Määräaikaisia päätöksiä on noin viidennes, ja niitä on suhteellisesti enemmän lasten ja nuorten kohdalla.

Yhtymän vammaispalveluissa on kiinnitetty huomiota määräaikaisiin päätöksiin, ja niitä tehdään nykyisin vain perustellusta syystä. Yhtymän alueella on yhteensä noin 320 alle 65-vuotiasta omaishoidon tuen saajaa, joista alle 18-vuotiaita on noin 60 prosenttia.

Määräaikaisia päätöksiä on noin viidennes, ja niitä on suhteellisesti enemmän lasten ja nuorten kohdalla. Tavoitteena on edelleen vähentää määräaikaisia päätöksiä.

Lukijalta: Uusi hoitajamitoitus auttaa jaksamaan vanhustyössä

Tulevana syksynä käynnistämme vammaispalveluissa erityisesti lasten ja nuorten omaishoidon palvelukokonaisuuden kehittämiseen tähtäävän työskentelyn, johon pyydämme mukaan lasten omaishoitajia, järjestötoimijoita sekä lapsiperhepalveluja tarjoavia tahoja.

Tavoitteenamme on parantaa omaishoidon tukea saavien ja muiden omaistaan hoitavien tilannetta kaikin käytettävissä olevin keinoin ja tarjota riittävät tukipalvelut vaativan omaishoitajan tehtävän hoitamiseen kaikissa alueen kunnissa.

Kirjoittajista Forsberg on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja ja Valtanen vammaispalveluiden tulosaluejohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu