Jukka Tarkan kolumni: Järjestövalta ei ole ikuisuusasia

On mielenkiinoista seurata ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista siihen itsestään selvään ajatukseen, että ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen maksujen suorittajalla on oikeus rahoittamiinsa työttömyyskorvauksiin.