Lukijalta: Vääksyn uudiskoulun kummat päätöskuviot

Antti Vilppula

Joulukuussa 2017 Asikkalan kunnanhallitus perusti hanketyöryhmän, jonka tehtävänä oli suunnitella Vääksyn Yhteiskoulun perusparannusta, esittää erilaisia rakentamisen vaihtoehtoja ja hoitaa tiedotus hankkeesta.

Ensimmäinen kokous oli 10. tammikuussa 2018. Silloin todettiin, että työryhmä esittää valtuustolle, mitä parhaaksi näkee kokonaisarvion perusteella.

Työryhmää ei voi vitkastelusta moittia, sillä jo helmikuun 16. päivä kirjattiin pöytäkirjaan, että peruskorjausvaihtoehto oli suljettu pois ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi uudisrakentaminen.

Päätökseen oli tultu kuulematta ensimmäistäkään korjausalan ammattilaista tai tutustumatta yhteenkään toteutettuun peruskorjaukseen. Tästä huolimatta kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitettiin otsat kirkkaina, että ratkaisuun oli päädytty kokonaisarvion perusteella – kertomatta kuitenkaan arviossa käytettyjä perusteita.

Koulurakentamisen elinkaarimallia kävi työryhmälle esittelemässä 24.1.2018 Tuomo Vesikko Hollolan kunnasta. Tämän jälkeen käytiin keskusteluja ainoastaan elinkaarimallista, vaikka todettiin, että rakentajia olisi ainoastaan 4-5.

Pienimmillä rakennusyhtiöillä ei ole resursseja tämänkaltaiseen urakointiin, joten suurin osa urakoitsijoista oli näin suljettu pois tarjouskilpailusta.

Oliko lainkaan kysymys aidosta kilpailusta vai kilpailuleikistä haamuvastustajan kanssa?

Kunnanvaltuusto päätti 4.6.2018, että Vääksyn Yhteiskoulu puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. Seuraavan kerran valtuusto käsitteli asiaa 12.11.2018, jolloin päätettiin kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla, johon sisältyvät KVR-urakan lisäksi kiinteistön huolto ja kunnossapito sopimuskautena.

Inspira oy:n tekemän esiselvityksen mukaan hanke kiinnosti rakentajia. Hankintalaki edellyttää, että julkiset hankinnat on kilpailutettava julkisesti, kun hankkeen kustannus eli kynnysarvo ylittää rakennusurakoissa 150 000 euron rajan.

Hankintailmoitus kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hankinnasta oli ilmoitettu julkisten hankintojen HILMA -verkkopalvelussa 11.7.2019.

Osallistumishakemuksen oli lähettänyt neljä ehdokasta, jotka kaikki valittiin tarjoajiksi lopulliseen neuvottelumenettelyyn. Tässä vaiheessa kuitenkin kolme ehdokasta luopui, ja ainoaksi tarjoajaksi jäi YIT Rakennus oy, jonka kanssa ryhdyttiin toteuttamaan hankintalaissa tarkoitettua kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Vääksyssä toimittiin kuin ostettaisiin auto huoltoineen ilman varmuutta tulevista osamaksuista

Nyt maalaispoika jää ihmettelemään, oliko lainkaan kysymys aidosta kilpailusta vai kilpailuleikistä haamuvastustajan kanssa.

Pistekertymää kuitenkin rakennettiin oikein kaavojen avulla. Jaossa oli 120 laatupistettä ja 80 hintapistettä eli yhteensä 200 pistettä.

Suureksi yllätykseksi YIT onnistui keräämään täydet pisteet kaikista arviointikohteista ja voitti siten kilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksella ylivoimaisesti.

Nyt on syytä onnitella hanketyöryhmää, teknistä lautakuntaa, kunnanhallitusta sekä erityisesti kunnanvaltuutettuja, kun onnistuitte pääsemään suotuisaan ratkaisuun näin kovassa kilpailussa.

Teidän asemassanne sallisin itselleni kunnon konjakkiryypyn.

Hanketyöryhmä päätti jo 4.5.2018 tiedottamisesta, että kerrotaan perusasiat, jos joku sattuu kysymään. Sama salaisuus jatkuu edelleen.

Lehtitietojen mukaan rakennusurakka olisi hieman yli 16 miljoonaa euroa, mutta elinkaarikustannuksista ei ole hiiskuttu mitään.

Valtuuston päätöksen mukaan nämä asiat tulevat julkiseksi, kun sopimukset on allekirjoitettu. Valitusosoituksen mukaan päätökseen voisi hakea muutosta markkinaoikeudessa vain hankintalain säännösten perusteella.

Valitusoikeus on siis vain asianosaisella eli kanssakilpailijalla eikä lainkaan kunnan jäsenellä.

Vääksyn yhteiskouluhankkeella pitkä puinti, mutta selvä päätös

Kommentoi