Lukijalta | Yhteisyrityksen myötä hoitoon pääsy paranee

Yleisönosastokirjoituksessaan lääkintöneuvos Pentti Lampi tuo esiin huoliaan hyvinvointiyhtymän sote-yhteisyrityksestä.

Hankkeen valmistelussa on erityisesti kiinnitetty huomioita siihen, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä säilyy vahva järjestämisvastuu. Ostopalvelutuotannon valvontaa on tarkoitus vielä nykyisestään vahvistaa.

Vähemmistöosakkuudesta huolimatta yhtymä voi vaikuttaa yhteisyrityksessä osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen perustuen.

Yhteisyrityksen myötä yhtymällä on mahdollisuus vaikuttaa ostopalveluna hankittavan perusterveydenhuollon palvelutuotannon ohjaamiseen nykytilannetta paremmin.

Yhtymä saa sote-yhteisyrityksessä paremman otteen ulkoistettuun palvelutuotantoon: yhtymän mahdollisuus vaikuttaa sote-peruspalvelujen tuotannon kustannuksiin ja talouteen vahvistuu yhteisyrityksen ansiosta.

Lukijalta: Mehiläisen valtaa on turha pönkittää

Kirjoituksessa esitettiin myös huoli siitä, että kuntien ja kuntalaisten rooli heikkenee entisestään. Huoli on aiheeton, sillä yhtymän jäsenkuntien mahdollisuus jatkossakin vaikuttaa on turvattu edellyttämällä yhteisyrityskumppanilta tarjouksessa kuvaus kuntayhteistyön toteutuksesta.

Lisäksi on edellytetty kuvausta siitä, millä tavoin järjestetään yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Esitetyn valtakunnallisen sote-uudistuksen säännökset on otettu huomioon yhteisyrityksen valmistelussa. Yhteisyrityksen tuotantovastuulle ei tule sellaisia tehtäviä, joita esitetty lainsäädäntö ei mahdollistaisi.

Päätöksessä on otettu huomioon ne edellytykset, joilla julkinen hallintotehtävä voidaan antaa yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi.

Lisäksi on huomioitava se, että kyseessä on vasta lausunnolla oleva lakiehdotus. Mitään varmuutta säännösten lopullisesta sisällöstä ja aikataulusta ei ole. Hyvinvointiyhtymä toimii kulloisenkin käytettävissä olevan tiedon ja lainsäädännön pohjalta.

Keskustelussa aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt se, että sote-yhteisyrityksellä merkittävästi parannetaan nykyisellä kustannustasolla hoitoon pääsyä nykyiseen verrattuna.

Palvelutuotannon rakenne on vain väline, olennaista on kansalaisille tuotettavan palvelun sisältö. Palvelun käyttäjät arvostavat erityisesti nopeaa hoitoon pääsyä, joustavia palvelukanavia ja palveluaikoja.

Kirjoittaja on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallintojohtaja