Lukijalta: Lahti Events vastaa KymiRingistä Jorma Ratialle

Emilia Mäki

Valtuutettu Jorma Ratian (Lahti Ensin) kirjoittamassa mielipidekirjoituksessa olleita asiavirheitä on syytä oikaista väärinkäsitysten ehkäisemiseksi ja kokonaiskuvan ymmärtämiseksi kerrata Lahti Eventsin taustoja, jotka heijastuvat nykyhetkeen ja yhtiömme tekemiseen.

Lahti Events oy on perustettu vuonna 2014 Lahti 2017 MM-kisoja varten. Yhtiön perustamisvaiheessa on linjattu, että yhtiö tulee vuoden 2017 kisojen jälkeen keskittymään kansainvälisiin suurtapahtumiin. Tällä hetkellä Events on keskittynyt kansainvälisten suurten urheilutapahtumien hakuun sekä toteuttamiseen. Omistaja määrittelee vuosittain yhtiöilleen tavoitteet, jonka mukaan yhtiöt toimivat, näin on myös Lahti Eventsin kohdalla.

Yhtiö myytiin omistajan päätöksellä Lahden seutu – Lahti Region oy:ltä 30.6.2017 KOKO Lahti oy:lle, tavoitteena keskittää kaupalliset tapahtumatoiminnat Lahden kaupungin kokonaan omistaman tapahtumayhtiön alle. Vuoden 2018 aikana selvitettiin kaupungin yhtiöiden kesken Lahti Eventsin rooli – millainen ero Lahti Regionilla, KOKO Lahti -yhtiöllä ja Lahti Eventsillä tulisi olla. Toimijoiden kesken roolijako on selvä, ja näistä kolmesta toimijasta Lahti Events ei saa suoraa toiminnan rahoitusta lainkaan.

Yhtiön taloudellinen historia juontaa juurensa Lahti 2017 hiihdon MM-kisojen tappioon. Lahti Events teki Suomen Hiihtoliitolle omistajaohjauksen mukaisesti 15-vuotisen maksusopimuksen 2,8 miljoonan euron summasta.

Toisin kuin valtuutettu Ratia mielipidekirjoituksessaan kirjoittaa, Hiihtoliitto on noudattanut täsmällisesti sovittua maksusuunnitelmaa. Yhtiö on ottanut Hiihtoliiton velkaa vasten omistajalta pitkäaikaista luottoa, kuten kaupunginjohtaja Pekka Timonen kertoi ESS:n jutussa.

Vuonna 2019 yhtiö arvioi KymiRingin potentiaalia suurtapahtumien järjestämispaikkana. Kyseessä on yksi Pohjoismaiden suurimmista tapahtuma-alueista, jossa voidaan järjestää 100 000 hengen suurtapahtumia.

Ratian väittämä, että tapahtuman tulot menisivät lähes yksinomaan KymiRingille ja että Lahti Events saisi tuloista vain provisiota, ei siis pidä paikkaansa.

Sopimuksen mukaan Lahti Events toimii alueen pääasiallisena tapahtumajärjestäjänä, keskittyen suurtapahtumiin. Samaan aikaan teemme myös hakuja ja tapahtumatoteutuksia Lahden alueelle.

Uusista tapahtumista, pienistä ja suurista, hyötyvät alueemme yrittäjät, muun muassa ravintola-, majoitus- sekä kuljetus- ja kalustuspalvelujen tarjoajat. Tapahtumat työllistävät satoja, jopa tuhansia työntekijöitä.

Voidaankin sanoa, että tapahtumaliiketoiminnan vaikutukset alueellemme ovat merkittävät. Nimenomaan aluetalousvaikutusten kautta syntyy omistajan, eli Lahden kaupungin, hyöty.

Tyypillisessä tapahtumaliiketoiminnassa tapahtumajärjestäjän tulot koostuvat esimerkiksi lipunmyynnistä, markkinointioikeuksista, kumppanisopimuksista, VIP-palveluista, kuljetuksista, majoituksista sekä ravintolatoiminnasta. Nämä ovat myös Lahti Eventsin tulonlähteitä silloin, kun Lahti Events on tapahtuman järjestäjänä.

Ratian väittämä, että tapahtuman tulot menisivät lähes yksinomaan KymiRingille ja että Lahti Events saisi tuloista vain provisiota, ei siis pidä paikkaansa. Tyypillisesti tapahtumajärjestäjät maksavat tapahtumatilasta vuokraa tapahtuman ajalta. Näin myös Lahti Events toimii KymiRingin osalta.

Lahti Events maksaa palkkaa vain tuottamiensa tapahtumien työntekijöille. KymiRingillä on oma henkilöstö, jonka palkkavelvoitteet kuuluvat yksinomaan ratayhtiölle, ei Lahti Eventsille. Tässä kohtaa on siis hyvä ottaa huomioon, että KymiRingillä järjestetään muitakin pienempiä tapahtumia, joissa Lahti Events ei ole mukana.

Lahti Events ei tähän mennessä ole järjestänyt KymiRingillä muita tapahtumia kuin vuoden 2019 MotoGP -testiajot. Yhtiölle ei ole syntynyt KymiRing-yhteistyöstä juurikaan voittoa tai tappiota.

KOKO Lahti Oy / Lahti Events Oy on alkukesän aikana järjestänyt valtuustoryhmille avoimet info-tilaisuudet, jossa kaikilla valtuustoryhmien jäsenillä on ollut mahdollisuus tulla kuuntelemaan katsaus yhtiöiden historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Tilaisuuksissa on vastattu avoimesti kaikkiin esitettyihin kysymyksiin.

On ollut ilahduttavaa, että osallistujien määrä on ollut kattava yli puoluerajojen ja tilaisuuksissa on esitetty erinomaisia kysymyksiä sekä kritiikkiäkin. Harmillista on puolestaan, että kaikki valtuutetut eivät ole löytäneet kalenteristaan aikaa osallistua tilaisuuksiin. Näin olisimme varmasti välttyneet myös mahdollisilta väärinkäsityksiltä.

Kirjoittaja on Lahti Events oy:n toimitusjohtaja.

Vastaukset Lahti Eventsistä ja Kymiringistä puutteellisia

Kommentoi