Lukijalta: Ahdas ihmiskuva, ihmisten erilaisuus ja vapaus

Matti Annola

Elämme erikoisessa maailmassa. Netti ja erilaiset älyvempaimet ovat liki kaikkien ihmisten ulottuvilla. Ihmisten välinen viestintä on muuttunut rajusti.

Sellaisetkin ihmisryhmät, jotka ovat aina olleet olemassa, mutta eri syistä pysyneet piilossa tai vaiennettu, saavat oman äänensä kuuluville ja näkyville. Kaikki haluavat ja voivat astua esiin omana itsenään ja tulla kohdelluksi tasavertaisina ihmisinä.

Kuva ihmisestä on valtavasti laajentunut, vaikka erilaisuuksia ja poikkeamia on ihmisten keskuudessa ollut aina. Valtaa tavoittelevat uskonnot ja ideologiat pyrkivät yksiulotteistamaan ihmisen. Se on edullista niiden valtapyrkimyksille. Vähemmistöt ovat sopivia syntipukkeja, kun asiat eivät menekään hyvin.

Keskustelu ihmiskuvasta putkahti esiin kenttäpiispa Pekka Särkiön puheenvuoron tultua julki. Särkiöllä on oikeus mielipiteeseensä, mutta teksti kuvastaa mielestäni pikemmin ahdistusta maailman tilasta.

Kenttäpiispan kohublogin käsittely päätetään Puolustusvoimissa – syntyvyyttä käsitellyt teksti kehotti panemaan "karvakanteleen soimaan"

Hän osoittaa syyttävällä sormellaan länsimaiden liberaaleja arvoja ja niitä ajavia ihmisiä. Häneltä on syytä kysyä, miten erilaisuuden suvaitsemista ja ihmisten tasa-arvoa ajavat liberaalit arvot voisivat heikentää länsimaisia yhteiskuntia ja ihmisoikeuksia ajavia demokratioita.

Ei ole liberaalin ajattelun ja suvaitsevaisuuden vika, että valtaan on pyrkimässä muun muassa "suvakkeja" inhoavia poliittisia liikkeitä, joiden pontimena ovat vanhakantaiset uskontotulkinnat. Miten demokratian ja sanan- ja uskonnonvapauden kävisi niiden päästyä valtaan.

Toivo maailman rauhallisesta kehityksestä on pitkälle länsimaisen demokratian ja ihmisoikeuksia kunnioittavan politiikan varassa.

Jukka Tuominen, joka hehkuttaa Särkiön ajatuksia, tekee erikoisen kiepautuksen kirjoituksessaan: ”Edes kirkon pappi tai piispa ei voi enää tunnustaa sitä, mitä kristinuskon tärkein kirja opettaa. Näyttää siltä, että Neuvostoliitto on kehittymässä myös meidän maahamme. Se ei salli kuin yhden totuuden. Kuka tahansa, joka uskaltaa nousta sitä vastaan, joutuu yleisen lynkkauksen kohteeksi.”

Siis suvaitsevaisuutta, ilmaisun vapautta ja ihmisten erilaisuutta ja tasa-arvoa kunnioittava ajatteluko uhkaisi joitakin ihmisryhmiä tai sananvapautta maassamme? Melkoinen muljautus! Me olemme nähneet, ettei yksiulotteinen marxismi kyennyt itänaapurissa kukistamaan uskontoja ja vapaata ajattelua.

Tuominen kirjoittaa lisäksi sukupuolineutraalista avioliitosta: ”Siinä ei ainoastaan sallittu marginaaliryhmän filosofian toteutumista, vaan samalla vähitellen halutaan vaientaa kaikki sen vastainen ajattelu”. Mistä tällainen "vaientamispelko" kumpuaa? Ei ainakaan liberaalia ajattelua ajavien ihmisten toimista.

Kirjoituksessa tosin vihjataan, että liian liberaali aate ”luo pohjaa kovalle radikaalille linjalle”. Olisiko erilaisuuden kunnioittamisen ja ihmisten tasa-arvon ajaminen siis vaarallista? Suomessa minkään sortin fundamentalismi ei ole kovin häävisti menestynyt.

Toivo maailman rauhallisesta kehityksestä on pitkälle länsimaisen demokratian ja ihmisoikeuksia kunnioittavan politiikan varassa. Vaikea on kuvitella, miten Euroopan kävisi, jos sen keskeiset arvot tuhotaan.

En ole uskonnollinen, mutta kunnioitan kodista saatua oppia, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia lähimmäisiämme erilaisuudesta, ihon väristä tai uskonnosta riippumatta.

Kommentoi