Lukijalta: LADin vuokrasopimuksen laillisuus selvitettävä

Juhani Melanen

Varatuomari Jorma Ratian tutkimuksiin perustuva yhteenveto (Uusi Lahti 10.6.) antoi käsityksen siitä, miten kallis ja mahdollisesti väärin perustein laadittu LAD-vuokrasopimus on neuvoteltu ilman tarvittavia tietoja kiinteistön omistajasta ja siitä, kenen kanssa vuokrasopimus oikein laadittiin.

Näyttää vakavasti siltä, että ”esisopimus” on kaupungin puolelta allekirjoitettu selvittämättä sopimuksen toisen osapuolen taustoja tai vuokrasopimuksen tehneen yhtiön sidonnaisuuksia, eikä yksityiskohtia ole tarkistutettu Lahden kaupungin lakimiehillä. Tuollaiset selvitykset ovat tietojeni mukaan normaalikäytäntö muissa kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä, näin tärkeiden ja kauaskantoisten asiakirjojen suhteen silloin, kun puhutaan tämän luokan taloudellisista sopimuksista.

Lisää tietoa LADin vuokranantajan taustasta

Lahden kaupungin olisi tehtävä julkinen juridinen selvitys siitä, mitä tuli allekirjoitettua, kenen kanssa ja onko vuokrasopimus mahdollista purkaa siksi, että sopimusoikeudellisia sääntöjä on mahdollisesti rikottu ja laiminlyöty.

Uskomattominta asiassa on kuitenkin, että edes kaupunginhallitus ei ole vaivautunut selvittämään näin tärkeän sopimuksen yksityiskohtia ja kaikkia siihen sisältyviä klausuuleja.

On lahtelaisten veronmaksajien oikeus saada selvitys kaikista LAD-sopimuksen tekemiseen liittyvistä yksityiskohdista sekä vuokransaajan taustoista ja toimista. Näihin kysymyksiin odotan vastausta Lahden kaupungin lakimiehiltä:

Miten on mahdollista, että LADin projektissa mukana nyt olleita yhtiöitä ei ole ollut olemassa, kun Lahden valtuusto teki päätöksensä 15.1.2018? Ketkä ovat hyväksyneet LADin kohonneet kustannukset, ja miksei näitä ole hyväksytetty valtuustossa? Onko vuokranantaja Kielon kanssa tehty sopimus lainvoimainen, koska vuokrasopimus on tehtävä kiinteistön omistajan kanssa? Onko Lahden kaupunki hyväksynyt vain esisopimuksen eikä varsinaista sopimusta? Onko sopimus mahdollista peruuttaa juridisin keinoin?

Uskaltavatko Lahden valtuutetut tehdä asiasta kunnallisvalituksen samalla tavalla kuin KymiRingistä?

Onko sopimus mahdollista peruuttaa juridisin keinoin?

Kommentoi