Lukijalta: Pelastustoimella on monta vahvuutta ensihoidon osaajana

Isto Kujala

Päijät-Hämeessä on käyty keskustelua ensihoitopalvelun kehittämisestä.

Kaikille on varmaankin tullut selväksi, mikä tässä keskustelussa on ollut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän operatiivisen johdon kanta. Myös yrittäjyys on tässä yhteydessä tullut hyvin esiin.

Pelastustoimi hoitaa Suomessa laajasti ensihoitopalvelua. Siksi on tärkeää tuoda esiin myös sen vahvuudet.

Ensihoito kuuluu poliisin, puolustusvoimien ja pelastustoimen kanssa niihin organisaatioihin, joilta tulee edellyttää hyvää varautumista. On luonnollista, että näitä tehtäviä hoitavien organisaatioiden on oltava hyvin varautuneita laajoihin onnettomuuksiin, poikkeusoloihin ja katastrofeihin.

Tällaisia vastoinkäymisiä arvellaan tulevaisuudessa olevan entistä enemmän. Siksi tuntuu oudolta, että Päijät-Hämeen ensihoitokeskustelussa ja erilaisissa selvityksissä on sivutettu lähes kokonaan varautumisen merkitys.

Iitissä kerätään nimiä adressiin: yli 1 200 vastustaa Iitin ambulanssin yöpäivystyksen lopettamista

Ensihoito on osa ihmisten terveydenhoitoa ja turvallisuutta. Yhteiskunnassa pyritään näitä kehittämään hyvässä yhteistyössä. Sitä kuvastaa suunnitelmat maakuntauudistuksesta.

On oltava hyvin varautuneita onnettomuuksiin, poikkeusoloihin ja katastrofeihin.

Pelastustoimi on mukana maakuntauudistuksessa, koska sillä on nähty olevan synergiaetua ensihoitopalvelun toteuttamisessa.

Etuina ovat pelastustoimen kustannustehokkuus, henkilöstön riittävyys, osaaminen ja mahdollisuus monipuoliseen käyttöön, riittävä kalusto ja selviäminen monenlaisista onnettomuustilanteista.

Nyt ei pidä puolueellisilla ja tarkoitushakuisilla selvityksillä vaarantaa ensihoidon ja muun toiminnan kehittämistä. Avoimella, yhteistyötä ja luottamusta rakentavalla keskustelulla voidaan kehittää ensihoidon organisaatiota ja kansalaisten palvelua.

Päijät-Hämeessä voidaan hyvin toteuttaa nykyaikaista ensihoitoa ottamalla pelastustoimen vahvuudet palvelun tuottajana huomioon.

Uskon pelastustoimelta onnistuvan hyvin myös ensihoidon ulkopuolisten palvelujen (esim. yhden hengen farmariautojen kiireettömät palvelut) mukaan otto pelastustoimen ensihoidon palvelukokonaisuuteen.

En kannata tuottajamonopolia. Pelastustoimelle ja yksityiselle yritykselle on selvästi tarvetta ensihoidon palvelujen tuottajina.

Erilaiset työaikajärjestelmät hiertävät Päijät-Hämeen ensihoidossa – "On selvää, että muutoksia on tehtävä"

Kommentoi