Pääkirjoitus: Lomautukset ovat kunnissa nyt perusteltuja, kun työt ovat vähentyneet

Työt ovat vähentyneet koronakriisin seurauksena myös Lahden kirjastoissa, jotka sulkivat ovensa asiakkailta yli kuukausi sitten. Anne Honkanen

Lahti ja Hollola liittyvät toukokuussa siihen työnantajien alati kasvavaan joukkoon, joka joutuu lomauttamaan henkilöstöään koronavirusepidemiasta seuranneiden poikkeusolojen paineistamana.

Lahdessa pakkolomalle joutuu korkeintaan 90 päiväksi enimmillään 1 500 ihmistä eli vajaa puolet kaupungin palveluksessa olevasta noin 3 600 työntekijästä. Lopulliset luvut selviävät, kunhan kaupunki ehtii päättää lomautusjärjestelyjen yksityiskohdista. Silloin voidaan myös tarkemmin arvioida, kuinka paljon lomautuksilla säästetään.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen antaa ymmärtää, että säästösumman suuruus ei tässä tapauksessa ole olennainen asia, vaikka koronakriisin tiedetään iskevän kuntien budjetteihin ison loven. Lomautusratkaisussa ei silti ole kyse tarpeesta säästää vaan siitä, että työmäärä tietyissä toiminnoissa on vähentynyt rajusti tai jopa loppunut kokonaan koronakriisin johdosta.

Kirjastot ja monet liikuntapaikat ovat olleet jo toista kuukautta suljettuina asiakkailta. Päiväkodeissa on hiljaista, kun lapsia on nauttimassa varhaiskasvatuksesta alle neljännes normaalimäärästä. Koulunkäyntiavustajiakin on runsaasti tyhjän panttina koulujen siirryttyä pitkälti etäopetukseen.

Suljetuissa yksiköissä on tähän saakka tehty rästitöitä ja pidetty lomia. Työntekijöitä on myös siirretty sellaisiin tehtäviin, joissa työmäärä on kriisin aikana lisääntynyt. Näitä keinoja ei kuitenkaan ole käytettävissä loputtomiin, joten kaupungilta oli luonnollinen ratkaisu turvautua seuraavaksi lomautuksiin.

Vaikka epidemian seuraukset vaikuttavat kaupungin työntekijöihin hyvin epätasaisesti, yt-neuvottelut sujuivat tiettävästi hyvähenkisesti ja päättyivät yksimielisesti. Se on näissä yhteyksissä varsin harvinaista, mutta poikkeuksellinen on myös aika, jota nyt elämme.

Töiden määrä on monin paikoin kiistatta vähentynyt

Työntekijäpuolenkin oli epäilemättä helppo ymmärtää lomautusten tarvetta tilanteessa, jossa työt ovat monin paikoin kiistatta vähentyneet. Lähtökohta neuvotteluille oli siten tyystin toisenlainen kuin monesti aiemmin, kun lomautuksilla on pyritty vain hakemaan pikaisia säästöjä äkillisten budjettivajeiden paikkaamiseksi.

Lomautuksilla ei tasapainoteta pysyvästi kuntien taloutta. Lyhytvaikutteisena säästökeinona ne ovat vain hätäratkaisu, ja sellaisenakin usein kyseenalainen, koska kunnat joutuvat lomautusten lomassa tuottamaan asukkailleen käytännössä samat palvelut kuin muutenkin. Koronakriisi on nyt saattanut kunnat niin poikkeukselliseen tilanteeseen, että lomautukset ovat kerrankin hyvin perusteltavissa. Säästöt tulevat niiden sinänsä tarpeellisina bonuksina, jos ovat tullakseen.

Kommentoi