Lukijalta: Lasten ja nuorten ääni on saatava kuuluviin harrastuskeskustelussa!

Mirva Matikka, Maria Ruohola

Partiolaiset ovat seuranneet aktiivisesti harrastamisen Suomen mallin valmistelua.

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ehdotuksen tulisi olla valmis ensi viikon kehysriiheen mennessä.

Nyt kun harrastustoiminta on siirtynyt etäjärjestelmien äärelle, on harrastusten tarpeellisuus ja merkitys lasten ja nuorten arjessa entisestään korostunut.

Nykyisessä mallissa eri harrastusten järjestäjiä on paljon, mutta kukaan ei tunnu katsovan asiaa lapsen ja nuoren näkökulmasta. Olisikin upeaa, jos mallissa saataisiin kuntiin harrastuskoordinaattoreita, joilla olisi kuva alueen harrastustarjonnan kokonaisuudesta sekä suora kontakti alueen lapsiin ja nuoriin.

Pidämme tärkeänä, että koordinaatiovastuu harrastamisesta on nimenomaan kunnalla. Maksuton ja matalan kynnyksen harrastustoiminta edellyttää myös kunnilta maksuttomia yhteiskäyttötiloja ja tukea harrastustoiminnan järjestämiseen.

On aivan ensiarvoisen tärkeää, että lapset ja nuoret otetaan mukaan tähän keskusteluun. Me tarvitsemme lisää aikuisia sanomaan nuorille ja erilaiselle nuorten toiminnalle “kyllä onnistuu” sen sijaan että toteamme “ei, liian hankalaa”.

Matalan kynnyksen harrastustoiminta edellyttää myös kunnilta maksuttomia yhteiskäyttötiloja ja tukea.

Harrastukset ovat tehokas ja yhteiskunnan kannalta edullinen keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Kun harrastustoimintaa järjestävät vapaaehtoiset, se on yhteiskunnalle edullinen tapa saada matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jossa harrastusmaksut ovat maltillisia.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain käytetty tuntimäärä vastaa yli 1 800 kokopäivätoimisen nuorisotyöntekijän työpanosta. Me teemme päivittäin tekoja lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kirjoittajat edustavat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:tä

Kommentoi