Tutkimus valottaa karua totuutta alle kouluikäisten lasten liikunnan tilasta – "Tulokset saattavat kertoa siitä, että liikunta ei ole riittävän monipuolista kehittämään motorisia taitoja"

Alle kouluikäisten lasten liikunta-aktiivisuudella ja motorisilla taidoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, kertoo tuore väitöstutkimus.