Kuoleman kohdattua

Lahtelainen Torin Wanha Hautaustoimisto on vaihtanut vuonna 2020 yrityskaupalla yrittäjää. Perinteisen hautaustoimiston liikepaikalla asiakkaat kohdataan hienotunteisesti ja läheisen menettäneet omaiset palvellaan vainajan vakaumusta ja omaisten toiveita kunnioittaen.

Mainos | Suurin osa ihmisistä joutuu kohtaamaan jossain vaiheessa elämässään tilanteen, jossa on jätettävä viimeiset hyvästit rakkaalleen. Vaikka kuolema on osa jokaisen elämää, moni joutuu järjestämään hautajaiset vain kerran elämässään ja hautajaisten järjestäminen on monelle vieras ja raskas tehtävä.

Läheisen kuoleman jälkeen on koko joukko asioita, joista on huolehdittava kuolemantapauksen jälkeen. Vainaja on lain mukaan haudattava viivytyksettä, perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja on muistettava irtisanoa erilaiset tilaukset, sopimukset, vakuutukset sekä mahdollisesti järjestellä asuntoon liittyvät asiat. Lista on pitkä, mutta ison osan asioista voi delegoida hautaustoimistolle.

Meille on kunnia-asia auttaa omaisia heidän suruprosessissaan -kertoo Torin Wanhan Hautaustoimiston yrittäjä Riku Tuominen.

Torin Wanha Hautaustoimisto auttaa omaisia kaikissa kuolemaan liittyvissä kysymyksissä

Surun hetkellä on tärkeää, että joku auttaa käytännön järjestelyissä. Omaisille helpoin tapa on aloittaa kuolemaan liittyvien asioiden hoitaminen hautaustoimistossa. Hautausjärjestelyjä voi ryhtyä tekemään jo ennen kuin kuolintodistus tai hautauslupa on valmis. Ammattitaitoinen hautaustoimisto kertoo mitä kaikkea kuoleman kohdatessa tulee huomioida ja auttaa suunnittelemaan hautajaiset ottaen huomioon sekä toiveet että budjetin.

Otamme omaisilta hoidettavaksi heidän toivomansa käytännön asiat ja opastamme kaikissa kuoleman jälkeen tarvittavissa toimissa. Näin omaisille jää hoidettavaksi mahdollisimman vähän järjestelyjä ja heillä on rauha surutyölle, Tuominen kertoo.

Neuvoja ja toimintaohjeita kellon ympäri

Kun omainen saapuu hautaustoimistoon, hänen kanssaan sovitaan käytännön järjestelyistä, kuten hautaustavasta, arkusta ja tarvittaessa myös uurnasta, vainajan vaatetuksesta ja siitä haluavatko omaiset olla vainajan pukemisessa ja kuljetuksissa mukana. Hautaustoimisto ottaa hoitaakseen omaisten niin toivoessa myös siunaus- ja muistotilaisuuden varaukset ja järjestelyt, varaa hautapaikan sekä sopii muut hautaamiseen ja hautajaisiin liittyvät yksityiskohdat. Myös kuolinilmoituksen, perunkirjoituksen sekä hautamuistomerkkiin liittyvät asiat voi antaa hautaustoimistolle tehtäväksi. Torin Wanha Hautaustoimisto osoittaa kunnioitusta kaikille uskonnoille ja tavoille, joten hautausjärjestelyjä laadittaessa otetaan huomioon vainajan vakaumus ja toivomukset.

Kuoleman edessä olemme kaikki samanarvoisia, Riku Tuominen muistuttaa.

Yrityksellä on päivystys ja neuvonta 24 tuntia vuorokaudessa, joten järjestelyt voi sopia viikonpäivään katsomatta, mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Hautausjärjestelyt pystytään järjestämään kullekin parhaiten sopivalla tavalla; puhelimitse, sähköpostin välityksellä, toimistolla tai vaikka kotikäynnillä, kertoo Tuominen.

Vainajan persoona näkyville hautajaisjärjestelyissä

Vaikka hautaustoimiston väellä on vankka osaaminen hautausprosessista, on omaisilla kuitenkin aina paras tietämys siitä, miten hautajaisista saadaan vainajan näköiset. Pienilläkin yksityiskohdilla voi olla suuri merkitys muistijäljen tuottamisessa, kuten sillä mitkä vaatteet vainajalle puetaan, mitä musiikkia soitetaan tai millaiset kukkalaitteet valitaan. Hyvin usein vainajalle puetaan omat villasukat, arkkuun laitetaan kirje tai muistoesine.

Riku Tuominen uskoo, että hautajaisjärjestelyissä tullaan tulevaisuudessa tekemään yhä yksilöllisempiä valintoja.

Torin Wanha Hautaustoimisto tarjoaa hautauspalveluita ja ohjaa kaikissa asioissa, jotka liittyvät hautaamiseen ja kuolinpesän järjestelyihin, aina perunkirjoituksiin saakka. Toimistosta myös hautaustestamentit ja hautaussuunnitelmat.

www.hautaustoimistolahti.fi