Mainos: Mehiläinen

Mikä avuksi? Joka viides nainen kärsii virtsankarkailusta – mutta kiusallista vaivaa esiintyy myös miehillä

Joka viides työikäinen nainen kärsii virtsankarkailusta eli inkontinenssista. Yskäisy, naurunremakka tai hypähdys voi kastella housut ja aiheuttaa nolostusta ja häpeää. Lahden Mehiläisessä työskentelevän urologi Susanna Laaksovirran mukaan vaivaan on olemassa hoitomuotoja, joilla lirahtelun voi saada vähenemään tai loppumaan kokonaan.

Virtsankarkailu on yleinen vaiva, johon on olemassa hoitomuotoja.

Mainos | Virtsankarkailu eli inkontinenssi on lähes 400 000 suomalaisen kiusallinen ja vaiettu vaiva. Yleisintä on ponnistuksen tai yskänkohtauksen yhteydessä tapahtuva virtsankarkailu, joka johtuu usein lantionpohjan lihasten tai muiden tukirakenteiden heikentymisestä.

Pakkoinkontinenssiin kuuluu tyypillisesti voimakas virtsaamisen tarve ja tihentyneet wc-käynnit. Usein puhutaan myös yliaktiivisesta rakosta. Sekamuotoisella inkontinenssilla tarkoitetaan ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmää. Ylivuotoinkontinenssissa virtsaa puolestaan valuu tahattomasti ylivenyttyneestä rakosta.

– Miehillä virtsankarkailu johtuu usein suurentuneesta eturauhasesta, joka saattaa estää rakon tyhjenemistä kokonaan kerralla. Myös diabetekseen ja tiettyihin neurologisiin sairauksiin voi liittyä rakontoimintahäiriöitä, jotka voivat altistaa ylivuotoinkontinenssille, Lahden Mehiläisessä työskentelevä urologi Susanna Laaksovirta tietää.

Urologi Susanna Laaksovirta Lahden Mehiläisellä auttaa asiakkaita löytämään apua vaiettuun vaivaan.

Monta syytä

Susanna Laaksovirran mukaan lirahteluongelmaa ryhdytään ratkomaan tutkimalla ihmistä kokonaisuutena. Ensimmäiseen vastaanottokertaan olisikin hyvä varata noin tunti.

– Virtsa voi karata monestakin syystä. Se voi johtua muun muassa lantionpohjan lihasten toimintahäiriöstä, joka voi aiheutua esimerkiksi vatsan alueen leikkauksen ja sen aiheuttaman arpikudoksen muodostumisesta. Myös raskauden ja synnytysten aiheuttama kudosvenytys tai kohdun laskeuma, ylipaino, tupakointi, vaihdevuodet, kuivat limakalvot, ummetus, virtsatietulehdus ja tietyt neurologiset sairaudet altistavat virtsankarkailulle.

Laaksovirta sanoo, että virtsankarkailuun on olemassa monia hoitokeinoja. Lantionpohjanlihasten fysioterapia ja lääkehoito ovat ensivaiheen hoitomuotoja. Jos niistä ei ole apua, lääkäri voi harkita leikkausta. Pakkoinkontinenssin hoidossa voidaan käyttää myös botox-injektioita, jos lääkehoidolla ei ole vastetta tai jos se aiheuttaa huomattavia sivuvaikutuksia.

– Työikäisten naisten kohdalla parhaita tuloksia saavutetaan lääkehoidon ja lantionpohjanlihasharjoittelun yhdistelmällä. Parhaimmillaan virtsankarkailu voidaan saada loppumaan kokonaan, Laaksovirta toteaa.

Älä häpeä, vaan toimi

– Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen keski-ikäisten ja ikääntyvien elämänlaatua huomattavasti heikentävä vaiva.

– Säännöllinen haittaava virtsankarkailu lisääntyy iän myötä ja erityisesti vaihdevuosien jälkeen.

– Virtsankarkailun tyyppi ja sen syyt selvitetään urologin vastaanotolla. Apuna käytetään tarvittaessa yskäisytestiä, virtsaamispäiväkirjaa tai vaippatestiä.

– Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua, iäkkäillä taas liikunta- ja toimintakyvyn ylläpito parantaa rakon hallintaa. Lantionpohjan säännöllinen lihasharjoittelu auttaa kaikkiin virtsankarkailun muotoihin.

– Mikäli muut hoidot eivät auta, ponnistusvirtsankarkailua voidaan hoitaa leikkauksilla.

Lahden Mehiläisessä työskenteleviltä urologeilta saat apua virtsankarkailuun.

Varaa aika: www.mehilainen.fi tai puh. 010 414 00.

Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 6 C, 15110 Lahti