Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tietosuojaseloste on tarkistettu viimeksi 3.9.2015

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §


1. Rekisterin pitäjä

Keskisuomalainen Oyj

Y-tunnus 0174445-8

Postiosoite PL 159, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoitteet
Jyväskylä, Aholaidantie 3
Kuopio, Vuorikatu 21
Tuusula, Klaavolantie 5
Lahti, Ilmarisentie 7


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Kimmo Jousala Mediatalo ESAn kuluttajareksterin sovellusasiantuntija

Osoite: Mediatalo ESA Oy, Kuluttajarekisteriasiat

PL 80, 15101 Lahti

Puh. 03 7575 1 (vaihde)


3. Rekisterin nimi

Mediatalo ESAn kuluttaja-asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuluttaja-asiakastietoja käytetään Mediatalo ESAssa

 • asiakassuhteen hoitamiseen
 • lehti- ja digitaalisten tuotteiden toimittamiseen
 • lehti- ja digitaalisten tuotteiden laskuttamiseen
 • palautteeseen vastaamiseen
 • yhteydenottoon
 • kilpailujen palkintojen toimittamiseen
 • käyttäjien tunnistamiseen
 • suoramarkkinointiin


Lisäksi nauhoittamme puheluita palvelumme laadun varmistamiseksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Mediatalo ESAn kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja:

Asiakkaan yksilöintitiedot ja muut tiedot:

 • Nimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite (myös verkkopalveluiden käyttäjätunnus)
 • Käyttäjätunnusten salasana
 • Keskustelun nimimerkki
 • Puhelinnumero (koti)
 • Puhelinnumero (matkapuhelin)
 • Puhelinnumero (muu)
 • Sähköpostimarkkinointilupa
 • SMS-markkinointilupa
 • Osoitteellisen suoramarkkinoinnin lupa
 • Asiakkaan ryhmittelytiedot
 • Asiakasnumero
 • Asiakkaan maksutiedot
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi (asiakkaan itse antama)
 • Tiedot voimassa olevista, tulevista ja päättyneistä tilauksista
 • Asiakkaaksi kirjaamispäivä
 • Asiakkaan tila


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilaamisen tai palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä. Maksu- ja ostotietoja kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita ja tehdessään ostoksia niissä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös erilaisten kilpailujen ja kampanjoiden osallistumisten yhteydessä. Asiakkaan tietoja voidaan hankkia ja päivittää myös lainsäädännän mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin tarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.


7. Evästeet

Mediatalo ESA kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja joka kerta uudelleen. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Myös Mediatalo ESAn ulkopuoliset tahot voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Lisätietoja käyttäjälle kohdennetusta mainonnasta saa Your Online Choices -sivustolta. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen verkkoselaimensa asetusten avulla. Mainonnan ja sisältöjen kohdentamiseen käyttäjäprofiilien perusteella on mahdollista vaikuttaa tekemällä sitä koskeva valinta.

Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet ja muut vastaavat tekniikat, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Mediatalo ESAn tarjoamia verkkopalveluja. Mediatalo ESA käyttää JavaScriptiä mainonnan estämiseen tarkoitettujen lisäosien käytön havaitsemiseen verkkoselaimissa. Sitä käytetään yleisesti myös verkkosivujen lähdekoodissa. Mainonnan estämisen havainnointiin tarkoitettu JavaScript-koodi jäljittelee mainosta ja vahvistaa, että se näytetään käyttäjän laitteella. Mitään tietoja ei tallenneta käyttäjien laitteille eikä henkilökohtaisia tietoja käsitellä. Jos käyttäjä käyttää mainonnanesto-ohjelmaa, häneen saatetaan olla yhteydessä mainonnanestoa koskien ja/tai muokata hänelle tarjottavaa sisältöä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lähtökohtaisesti Mediatalo ESA ei luovuta asiakastietoja Mediatalo ESAn tai Mediatalo ESAn lukuun toimivien tahojen ulkopuolisille tahoille.

Mediatalo ESAlla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa lukijan/käyttäjän nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että itse käyttäjän kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.


9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle


10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yrityksessä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä.

Mediatalo ESA pyrkii teknisin toimenpitein estämään luvattoman pääsyn verkkosivustojen kautta henkilötietoihin ja estämään niiden sopimattoman käytön. Erityisen luottamuksellisten tietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään salattua yhtyettä (SSL-suojaus).


11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 §:n mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja reksiteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna Mediatalo ESAn Ilmarisentien toimipisteeseen (Ilmarisentie 7, 15200 Lahti). Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite, ja puhelinnumero. Tietoja ei välitetä asiakkaalle sähköpostitse.


12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi myös henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa tietojaan tunnistautuneena henkilöasiakkaana Mediatalo ESAn asiakaspalvelun verkkopalveluissa ja ottamalla yhteyttä Etelä-Suomen Sanomien tai Itä-Hämeen asiakaspalveluun.


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena käyttäjänä Mediatalo ESAn asiakaspalvelun verkkopalveluissa sekä suoraan Etelä-Suomen Sanomien ja Itä-Hämeen asiakaspalveluiden kautta.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin:

 • Tilauksen tehdessään
 • Osallistumalla kilpailuihin
 • Muuttamalla asiakastietojaan
 • Sähköpostilla
 • Matkapuhelimella
 • Asiakaspalvelutilanteessa

Asiakas voi kieltää sähköposti-, tele- ja SMS-markkinoinnin tunnistautuneena käyttäjänä Mediatalo ESAn asiakaspalvelun verkkopalveluissa.

Mikäli asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin saa hän kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen tarpeellista asiakasviestintää.


14. Tilaamisen rajoitteet

Mediatalo ESA voi evätä tilausten tekemisen talouksiin, joissa yhden tai useamman henkilön tilauksiin on liittynyt toistuvia maksuhäiriöitä tai muita väärinkäytöksiä.


15. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Mediatalo ESA pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Kun tietosuojaselostetta on muutettu, muokkaamme myös yläreunassa näkyvää päivämäärää.