Mistä voi tietää, onko ilmastohyödyillä mainostettu tuote oikeasti hiilineutraali? "Yhteiset pelisäännöt laskentaperiaatteista puuttuvat", sanoo asiantuntija

Yhä useampi yritys ilmoittaa pyrkivänsä hiilineutraaliksi tai tuo markkinoille hiilineutraaleja tuotteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmiö näkyy muun muassa Luonnonvarakeskuksessa (Luke), jossa tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa on tutkimuksen ohessa tehty yrityksille 15 vuoden ajan. Yleensä laskentoja oli vain muutama vuodessa, mutta pari vuotta sitten tilausten määrä alkoi moninkertaistua.