Biojätteen keräys laajenee – ehdotus toisi keräysvelvoitteen myös taajamien omakotitaloille

Monessa taajamassa alkaa tulevina vuosina erillinen biojätteen keräys, mikäli ympäristöministeriön työryhmän ehdotus hyväksytään. Muutos liittyy jätelain uudistukseen, jonka on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuuhun mennessä.