Potilasta voidaan elvyttää vastoin tämän tahtoa – Elvytyskieltoa ei aina voida noudattaa, koska ensihoitajilla ei ole siitä tietoa, vahvistaa ensihoidon ylilääkäri Keski-Suomesta

Potilas voi kirjata hoitotahtoonsa elvytyskiellon, mutta tätä ei aina noudateta. Tämä johtuu siitä, että elvytystilanteissa ensihoitajilla ei välttämättä ole käytettävissään tietoa potilaan elvytyskiellosta. Asian vahvistaa ensihoidon ylilääkäri Tomi Kavasmaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.