Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Mielipide

Lukijalta

Lukijalta: Tarvitaan tarkempia linjauksia sosiaalityön tehtävistä

STT:n laatimassa jutussa kerrottiin viime viikolla useissa medioissa sosiaalityön vuokratyövoiman käytöstä ja viitattiin kuntien laittomaan toimintaan. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen ja suoraviivainen.

Suomen kuntia on valtakunnallisesti piinannut jo vuosia krooninen sosiaalityöntekijäpula. Lisäksi olemme saaneet otsikoista lukea sosiaalityöntekijöiden kuormittuneisuudesta ja kohtuuttomista asiakas- ja työmääristä.
 

Yhtenä ratkaisuna erityisesti tilapäisiin resurssivajeisiin on muun muassa yritysten toimesta kuntiin tarjottu täydentävä työvoima viranhaltijoiden työn vahvistukseksi ja tueksi. Tällä on pyritty työntekijöiden asiakasmäärien ja kuormittavuuden kohtuullistamiseen sekä tietysti kaikkein olennaisimpana asiakkaiden saaman palvelun määrän ja laadun paranemiseen.

Ammattitaitoisia, päteviä, innostuneita ja luovia sosiaalityöntekijöitä löytyy kentältä. Monet kaipaavat uudenlaisia, aiempaa joustavampia ja monipuolisempia työnteon tapoja ja työsuhteita.

Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tarjonnut aiempaa tarkemmat kriteerit sosiaalityöntekijöiden pätevyydestä ja mielestämme osaltaan mahdollistanut tämän myötä myös profession osaamisen joustavamman käytön.

Aluehallintovirastot (avi) ovat ottaneet kantaa viranomaistyön ja ostopalvelutyön rajanvetoihin ja viitanneet perustuslain pykäliin julkisen vallan käytöstä.
 

On selvää, että tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Mitä tulee muihin sosiaalityöntekijän työtehtäviin, on laintulkinnallinen kysymys, mitä ovat esimerkiksi avien mainitsemat hallintopäätöksen valmistelutehtävät, joilla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon. Näillä tulkinnoilla ja linjauksilla on nyt merkittävä vaikutus sosiaalityöntekijöiden työkentän tulevaisuuteen.

Luotamme, että rajaukset selkeytyvät siten, että täydentävä työvoima voi jatkossakin helpottaa kuntien akuutteja tarpeita.

Oma kysymyksensä ovat myös määrä- ja osa-aikaisten virkasuhteiden mahdollisuudet, joihin avit myös viittaavat. Nyt ohjauskirjeissä käytetty korkeimman hallinto-oikeuden ennakkotapaus ei mielestämme suoraan sovellu esillä oleviin asioihin.

Aiheeseen tarvittaisiin kipeästi selkeämmät, lakiin perustuvat linjanvedot. Kyse on viime kädessä asiakkaiden saaman palvelun ja kohtelun oikeellisuudesta ja riittävyydestä.

Esimerkiksi lääkärien työkentällä näihin on löytynyt selkeyttä, ja vuokratyövoima (sekä yksityinen sektori laajemminkin) on muotoutunut vakiintuneeksi käytännöksi varmistaen osaltaan riittävän työvoiman ja potilaiden saamat palvelut.

Vuokratyövoiman käyttö on sosiaalihuollon sektorilla uutta, mutta varmasti osa tulevaisuutta. Mielestämme on erittäin tärkeä ja hyvä asia, että aihe nousee laajempaan julkiseen keskusteluun ja luotamme, että rajaukset ja linjanvedot muotoutuvat pikkuhiljaa selkeiksi siten, että täydentävä työvoima voi jatkossakin helpottaa kuntien akuutteja tarpeita.

Toivomme luovaa ja rakentavaa ajattelua myös eri viranomaisilta, jotta uusia toimintatapoja otettaisiin yhdessä suunnitellen osaksi arkea. Niistä voisi osaltaan olla isoakin apua kuntien resurssien vajauksiin ja tämän myötä muun muassa asiakkaiden saaman palvelun laatuun.

Mikko Ailoranta
palvelujohtaja, laillistettu sosiaalityöntekijä
Sofita oy

Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Jatka lukemista LTV:n tarjoamana 2 vk maksutta!

Tilaa ESS VerkkoPlus 2 viikoksi maksutta ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa 2 vk maksutta

Oletko jo tilaaja?

Mitä tunnetta juttu sinussa herätti? Vastaamalla näet, millaisia tunteita juttu herätti muissa lukijoissa.

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Mielipide

Näytä lisää

Paikallismediat

Lue seuraavaksi