Aiheet

Käyttäjätiedot

Käyttäjä:
Maksullinen sisältö:
Omat tiedot Kirjaudu ulos
Mielipide

Lukijalta

Lukijalta: Omaishoitajuus ja ansiotyö pitää voida yhdistää

Yksi tulevaisuuden suurista työelämän kysymyksistä Euroopan nopeiten harmaantuvassa maassa, Suomessa, on omaishoitajien työmarkkina-asema. Tulevaisuudessa yhä useampi työssäkäyvä pitää huolta perhe- ja lähipiiriinsä kuuluvasta tämän korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi.

Arvioiden mukaan jo nyt lähes kolmannes työikäisistä hoivaa tai auttaa läheistään oman työssäkäyntinsä ohessa. Huolenpidon järjestämisestä, rahoittamisesta ja näihin liittyvästä vastuunjaosta kansalaisten omavastuun, omaisten ja yhteiskunnan kesken on tullut myös kansainvälisesti yhä tärkeämpi sosiaalipoliittinen kysymys.

Päijät-Hämeessä kriittinen muutospiste on vuosi 2020, jolloin 75-vuotiaiden määrä kääntyy merkittävään kasvuun. Vuodesta 2018 vuoteen 2040 yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 17 450 henkilöllä ja yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa 1 075 henkilöllä.

Päijät-Hämeelle on erityisen leimallista runsas muistipotilaiden määrä. Samalla on tunnistettu, ettei nykyinen palvelurakenne riitä ikääntyneiden palvelutarpeeseen. Omaisten kykyä huolehtia läheisistään tulee tukea myös valtakunnallisilla ratkaisuilla.

Päijät-Hämeessä kriittinen muutospiste on vuosi 2020, jolloin 75-vuotiaiden määrä kääntyy merkittävään kasvuun.

Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitajaa. Heidän työpanoksensa läheisensä kotona hoitamiseksi säästää yhteiskunnan kustannuksia arviolta 1,3 miljoonaa miljardia euroa vuodessa. Yhden laitosvuorokauden hinta on keskimäärin 200–300 euroa vuorokaudessa. Maksu on lähes sama kuin alimman omaishoitopalkkion korvaus on kuukaudessa.

Suomalaisessa työelämässä on monia jäykkiä rakenteita, jotka tekevät työelämän ja omaisen hoidon yhdistämisen vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Tarvitsemme lisää työmarkkinoiden joustoja.

Usein omaishoitajat joutuvat jäämään töistä pois, vaikka työhalukkuutta olisi. Ansiotyön lopettaminen tai vähentäminen voi heikentää tulevia työllisyysnäkymiä tai johtaa jopa pysyvään syrjäytymiseen työmarkkinoilta.

Toisaalta toisille töistä poisjääminen on taloudellisesti liian suuri riski, vaikka tarvetta omaisen hoitajuuteen olisi.

Tällä hetkellä omaistaan hoitavan on mahdollista saada (palkatonta) tilapäistä hoitovapaata, mutta tuetun hoitovapaan mahdollisuus työssäkäyvälle on tärkeä tavoite seuraavalle hallituskaudelle. Ruotsissa on jo mahdollista, että työntekijä jää tuetusti hoitamaan sairastunutta läheistään ja saa siihen määräaikaisen korvauksen sairausvakuutuksesta.

Muita vaihtoehtoja tukea työikäisen omaishoitajuutta ovat etätyöt, liukuva työaika, lomien järjestelyt ja osa-aikaisuus. Lisäksi tarvitaan avointa keskustelukulttuuria ja työyhteisöjen muiden jäsenten ymmärrystä tilanteen edessä.

Oleellisia ovat niin ikään omaishoitajien säännölliset terveystarkastukset, valmennukset, kuntoutukset sekä palveluiden saatavuus ja toimivuus.

Omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi mielenterveyspotilaiden omaishoitajista liki 40 prosenttia väsyy ja sairastuu itse.

Työikäisen uupumus ja tästä mahdollisesti seuraava masennus ja työkyvyttömyys ovat vakavia asioita paitsi henkilölle itselleen myös yhteiskunnallisesti. Tarvitsemme keinoja, jotta työtä ja hoivaa voidaan sovittaa yhteen paremmin.

Tarvitsemme politiikkaa, joka auttaa omaishoitajia yhdistämään hoitovastuun ansiotyöhön ja parantaa omaishoitajien asemaa työelämässä. Hyvillä työelämän käytännöillä vähennetään myös työnantajan rekrytointi-, perehdytys- ja koulutuskustannuksia.

Mahdollisuus pysyä kiinni työelämässä omaishoitotilanteesta riippumatta parantaa omaishoitoperheiden toimeentuloa ja lisää yhteiskunnan verotuloja.

Kristiina Hämäläinen
sairaanhoitaja YAMK kansanedustajaehdokas (kok.)

Tämä sisältö on avoinna tilaajillemme.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Tilaa ESS VerkkoPlus 1 kk 9,90 € ja pääset lukemaan kaikki Etelä-Suomen Sanomien sisällöt.

Tilaa tästä 1kk
9,90€

Oletko jo tilaaja?

Kommentit comments

Suosittelemme

Näitä luetaan nyt

Mielipide

Näytä lisää

Paikallismediat

Lue seuraavaksi